Logo DPmÚL

Hledáme vhodné kandidáty na pozici

27. 02. 2018
Náměstek výkonného ředitele pro dopravu

Místo výkonu práce:  Ústí nad Labem

Datum předpokládaného nástupu: 1. 5. 2018 

Požadavky na pozici náměstka pro dopravu:

 • ukončené středoškolské vzdělání,
 • doložitelná absolvovaná praxe v oblasti dopravy – minimálně 10 let; městská a příměstská doprava výhodou,
 • znalost problematiky provozu autobusů, trolejbusů, trakčních vedení a drážní dopravy,
 • znalost moderních technologií pro provoz CNG, LPG apod.,
 • praxe v řízení většího pracovního kolektivu – minimálně 50 zaměstnanců,  
 • znalost práce na PC – Word, Excel, PPT,
 • výhodou znalost anglického/německého jazyka, alespoň na úrovni běžné komunikace,
 • komunikativnost, samostatnost, odpovědnost, loajalita,
 • časová flexibilita,
 • souhlas se služebními cestami v rámci EU,
 • řidičské oprávnění sk. „B“.

Nabízíme:

 • práci na HPP, fond pracovní doby 37,5 hodin/týden,
 • smluvní mzdu dle dohody (základní mzda + motivační bonus),
 • služební vůz i k soukromému použití, notebook a mobilní telefon,
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, příspěvek na rekreaci dětí do 15 let a další bonusy plynoucí z Kolektivní smlouvy,
 • možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace (odborné semináře, rozvoj jazykových dovedností).

Výčet požadovaných údajů a dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

 • přihláška uchazeče musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis uchazeče, kontaktní údaje (mobil, e-mailová adresa),
 • strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti,
 • vlastnoručně psaný motivační dopis, minimálně v rozsahu 1 x A4,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
„Výběrové řízení – náměstek pro dopravu - NEOTVÍRAT“, do 23. 3. 2018 do 10:00 hodin na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.