Logo DPmÚL

Harmonogram přechodu na elektronické časové jízdenky III. etapa

09. 07. 2020
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. v souvislosti se spuštěním III. etapy elektronického odbavovacího systému s účinností od 1. 7. 2020 stanovuje tento harmonogram přechodu z papírových ČASOVÝCH jízdenek nepřenosných DPmÚL zlevněných a zvýhodněných na elektronické časové jízdenky. Současně dochází ke změně způsobu prokazování nároku na bezplatnou přepravu v zóně 101.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. v souvislosti se spuštěním III. etapy elektronického odbavovacího systému s účinností od 1. 7. 2020 stanovuje tento harmonogram přechodu z papírových ČASOVÝCH jízdenek nepřenosných DPmÚL zlevněných a zvýhodněných na elektronické časové jízdenky. Současně dochází ke změně způsobu prokazování nároku na bezplatnou přepravu v zóně 101.

Dokument ke stažení zde

Vzor papírových časových jízdenek nepřenosných DPmÚL.


 

1.   S účinností od 1. 7. 2020 bude ukončen výdej nových průkazů DPmÚL pro zlevněné a zvýhodněné papírové časové jízdenky nepřenosné. Cestující, kterému skončila platnost průkazu, DPmÚL již nový průkaz nevydá.

2.   Prodej papírových časových kupónů k personifikovaným průkazům DPmÚL bude ukončen dle tohoto harmonogramu:

2.1. Pro cestující ve věku od 6 do 18 let (zlevněné jízdné) bude prodej papírových časových kupónů k personifikovanému průkazu DPmÚL s platností na 7 dní, 30 dní a 90 dní ukončen k 30. 9. 2020.

2.2. Pro cestující ve věku od 18 do 26 let (zlevněné jízdné) bude prodej papírových časových kupónů k personifikovanému průkazu DPmÚL s platností na 7 dní, 30 dní a 90 dní ukončen k 31. 10. 2020.

2.3. Pro cestující, kteří mají nárok na zvýhodněné jízdné (důchodci ve věku od 62 do 65 let, osoba pobírající invalidní důchod III. stupně a osoba přepravující dítě do věku 3 let) bude prodej papírových časových kupónů k personifikovanému průkazu DPmÚL s platností na 7 dní, 30 dní a 90 dní ukončen k 31. 10. 2020.

2.4. Pro cestující ve věku od 65 let bude prodej papírových časových kupónů k personifikovanému průkazu DPmÚL s platností na 7 dní, 30 dní a 90 dní ukončen k 30. 11. 2020.

3.   Bezplatná přeprava v zóně 101 – 101 Ústí nad Labem.

3.1. Osoby od dosažení věku 70 let, strážníci Městské policie Ústí nad Labem, Trmice při přepravě bez stejnokroje a osoby dle zákona 87/1991 Sb.,o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění.

S účinností od 1. 1. 2021 mají nárok na bezplatnou přepravu pouze osoby, které:

a)   mají založený svůj účet nebo podúčet v eShop EOS, registrované osobní údaje, požadovanou fotografii a bezkontaktní platební kartu, ke které mají přiřazenou elektronickou časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč určenou Tarifem DÚK pro tuto přepravu nebo

b)      mají registrované osobní údaje, požadovanou fotografii a bezkontaktní platební kartu na přepážce Zákaznického centra DPmÚL a k registrované kartě mají přiřazenou elektronickou časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč určenou Tarifem DÚK pro tuto přepravu nebo

c)  mají personifikovanou bezkontaktní čipovou kartu DÚK (dále jen „BČK DÚK“), na které mají zapsanou   elektronickou časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč určenou Tarifem DÚK pro tuto přepravu.

   3.2.         Pro bezplatnou přepravu je stanoveno přechodné období od 1. 7. do 31. 12. 2020, ve kterém mohou:

a)      osoby od dosažení věku 70 let prokazovat svůj nárok na bezplatnou přepravu osobním identifikačním dokladem, který obsahuje jméno, příjmení a datum narození a fotografii cestujícího nebo její digitální zpracování,

b)       strážníci Městské policie Ústí nad Labem, Trmice se přepravovat ve stejnokroji nebo na služební průkaz,

c)        osoby dle zákona č. 89/1991Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění se přepravovat na předplatní  časovou jízdenku nepřenosnou určenou pro tuto přepravu.

V rámci stanoveného přechodného období mohou osoby prokazovat nárok na bezplatnou přepravu současně i dle podmínek uvedených v bodu 3.1. tohoto harmonogramu. DPmÚL doporučuje cestujícím, aby si nové doklady k prokazování nároku na bezplatnou přepravu dle bodu 3.1. zajistili nejpozději do 15. prosince 2020.

3.3.   Magistrát města Ústí nad Labem všem občanům od dosažení věku 70 let, kteří mají v osobním identifikačním dokladu se jménem, příjmením a datem narození a fotografií cestujícího (nebo její digitální zpracování), vyznačený trvalý pobyt v Ústí nad Labem, uhradí náklady spojené s pořízením předplacené bezkontaktní platební karty, pokud ji doposud nemají nebo se rozhodnou nevyužívat bezkontaktní platební kartu vázanou ke svému účtu.

3.4.    Cestující, kteří jsou již majitelem personifikované BČK DÚK vydané u jiného dopravce DÚK, si mohou v případě splnění nároku na bezplatnou přepravu dle podmínek Tarifu DÚK nechat časovou jízdenku určenou pro bezplatnou přepravu nechat nahrát na tuto kartu. Musí mít však na paměti, že na personifikovanou BČK DÚK lze nahrát maximálně 2 tarifní profily. Pokud by tarifní profil „osoba70+“ byl 3. tarifním profilem, pak má dvě možnosti:

a)      vybrat si jeden ze dvou již nahraných tarifních profilů na kartě a nahradit jej tarifním profilem „osoba70+“ nebo

b)      ponechat si stávající tarifní profily a pro profil „osoba 70+“ si zakoupit novou personifikovanou BČK DÚK.

4.   Ustanovení bodu 3.4. se přiměřeně vztahuje na všechny tarifní profily určené pro zlevněné nebo zvýhodněné jízdné.

5.   Cestující uvedený v bodu č. 2 tohoto harmonogramu, má dvě možnosti nákupu elektronických časových jízdenek:

a)      založit si svůj účet v eShop EOS DPmÚL nebo podúčet u již založeného účtu, kde si zaregistruje své osobní údaje, vloží požadovanou fotografii (parametry jsou uvedené v Obchodních podmínkách) a bezkontaktní platební kartu, ke které bude zakoupená elektronická časová jízdenka přiřazena nebo

b)  si zaregistruje své osobní údaje, požadovanou fotografii (parametry jsou uvedené v Obchodních podmínkách) a bezkontaktní platební kartu, ke které bude zakoupená elektronická časová jízdenka přiřazena na Zákaznickém centru nebo v znovu otevřené prodejně Hraničář DPmÚL nebo

c)    si zakoupit personifikovanou bezkontaktní čipovou kartu DÚK za cenu 95 Kč na přepážce č. 4 Zákaznického centra DPmÚL. Čipová karta bude vyrobena do 21 kalendářních dní od podání žádosti.

Cestující může využít bezkontaktní platební kartu ke svému běžnému účtu nebo PŘEDPLACENOU bezkontaktní platební kartu (dále jen „BPK“), kterou si cestující zakoupí na Zákaznickém centru nebo v prodejně Hraničář DPmÚL.

Cestující, kteří si od 1. 7. 2020 založí svůj účet v eShop EOS nebo si zřídí podúčet u již založeného eShop EOS účtu a mají nárok dle Tarifu DÚK na zlevněné jízdné, zvýhodněné jízdné nebo bezplatnou přepravu si musí k základnímu tarifnímu profilu „obyčejné 18+“, který je automaticky založený u každé registrované osoby, založit ještě další tarifní profil pro zlevněné nebo zvýhodněné jízdné či bezplatnou přepravu (např. dítě 6 – 18, student 18 – 26 let, důchodce – 65 atd.) přes volbu „Zobrazit detail klienta“ a „Upravit profily“.  Po založení nového tarifního profilu je vyžadována autorizace vložené fotografie, ověření vložených osobních údajů a doložení nároku na slevu nebo bezplatnou přepravu dle Tarifu DÚK na přepážce Zákaznického centra nebo v prodejně u Hraničáře DPmÚL. DPmÚL upozorňuje, že pokud fotografie nebude splňovat požadované vlastnosti, bude registrace zamítnuta! Po dokončení registrace na přepážce Zákaznického centra nebo v prodejně Hraničář DPmÚL si cestující bude moci zakupovat elektronické časové jízdenky on-line přes svůj eShop EOS účet. Možnost zakoupení elektronické časové jízdenky na přepážce Zákaznického centra DPmÚL zůstává zachována. Elektronická časová jízdenka platí pouze na linkách DPmÚL.

6.   Osoba přepravující dítě do věku 3 let (zvýhodněné jízdné)

a)   pro odbavení v režimu Check in/Check out je vyžadována registrace osobních údajů, bezkontaktní platební karty v eShop EOS nebo na přepážce Zákaznického centra DPmÚL,

b)    pro využití bezkontaktní platební karty jako identifikátoru elektronické časové jízdenky je vyžadována registrace osobních údajů, BPK v eShop EOS nebo na přepážce Zákaznického centra DPmÚL.

Založení účtu v eShop EOS:

·  k dokončení registrace účtu v eShop EOS je vyžadována osobní návštěva na přepážce Zákaznického centra k autorizaci vložené fotografie, ověření vložených osobních údajů
a doložení nároku na slevu dle Tarifu DÚK (rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas).

Registrace na přepážce Zákaznického centra DPmÚL:

·   k registraci na přepážce Zákaznického centra DPmÚL je nutné předložit – vyplněnou žádost, osobní identifikační doklad, který obsahuje jméno, příjmení a datum narození a fotografii cestujícího nebo její digitální zpracování, fotografii cestujícího, doklad o nároku na slevu dle Tarifu DÚK (rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas).


UPOZORNĚNÍ! Přepravuje-li se cestující s dítětem do věku 3 let na jakoukoliv jízdenku pro jednotlivou jízdu (papírová jízdenka, transakce Check in/Check out atd.) nebo jednodenní jízdenku DÚK, je povinen vždy současně přepravovat i dítě do věku 3 let. Má-li cestující personifikovanou BČK DÚK s tarifním profilem „Doprovod – 3“ a na kartě zapsanou elektronickou časovou jízdenku určenou pro tuto přepravu, je povinen rovněž při přepravě současně přepravovat i dítě do věku 3 let. Při přepravě na bezkontaktní platební kartu s tarifním profilem „Doprovod – 3“, ke které má cestující zakoupenou elektronickou časovou jízdenku určenou pro tuto přepravu, není povinen současně přepravovat i dítě do věku 3 let. Rozdíl mezi BČK DÚK a bezkontaktní platební kartou je zapříčiněný absencí evidence osobních údajů u karet DÚK.

7.   Platební karta

Cestující může jako svůj identifikátor k elektronické časové jízdence použít:

a)    svoji bezkontaktní platební kartu vázanou ke svému bankovnímu účtu od společností Mastercard nebo Visa (včetně MAESTRO karet). Emulovanou platební kartu v mobilním zařízení nelze použít jako identifikátor pro elektronickou časovou jízdenku) nebo


b)      předplacenou bezkontaktní platební kartu nevázanou k bankovnímu účtu.

-          prodej zajišťují přepážky Zákaznického centra a prodejna Hraničář,

-        cena platební karty je 99 Kč včetně DPH,

-        cena stickeru je 129 Kč včetně DPH.


Při zakoupení předplacené bezkontaktní platební karty je cestující povinen postupovat podle návodu uvedeného v příloze a musí být držitelem SIM karty mobilního operátora působícího na území ČR a mobilního telefonu. Ceník jednotlivých operací je stanovený ceníkem ČSOB.

8.   Nefunkčnost předplacené platební karty musí cestující řešit přímo na portálu www.kartabezuctu.cz , kde se registroval. DPmÚL pouze předplacené karty pro ČSOB prodává. Reklamaci je nutné podat přes „Reklamace transakce“ nebo telefonicky:


9.   K registraci na Zákaznickém centru nebo v prodejně u Hraničáře DPmÚL pro časové jízdné cestující potřebuje:

a)      vyplněnou žádost o registraci,

b)      osobní identifikační doklad, který obsahuje jméno, příjmení a datum narození a fotografii cestujícího nebo její digitální zpracování,

c)       fotografii, která splňuje podmínky uvedené v Obchodních podmínkách,

d)      bezkontaktní platební kartu, ke které mu po zakoupení budou vázány elektronické časové jízdenky (mimo emulované platební karty),

e)      doklad dle Tarifu DÚK prokazující nárok na slevu nebo bezplatnou přepravu.

 

10.   K registraci na eShop EOS DPmÚL pro časové jízdné cestující potřebuje:

a)      adresu elektronické pošty (e-mail), na kterou cestující obdrží notifikační e-mail (potvrdit do 24 hodin),

b)      své bezpečnostní heslo,

c)       fotografii, která splňuje podmínky uvedené v Obchodních podmínkách,

d)      bezkontaktní platební kartu, ke které mu po zakoupení budou vázány elektronické časové jízdenky (mimo emulované platební karty).

Po splnění podmínek registrace, autorizace vložené fotografie, ověření osobních údajů a doložení nároku na slevu nebo bezplatnou přepravu dle Tarifu DÚK na přepážce Zákaznického centra nebo v prodejně u Hraničáře DPmÚL má cestující možnost si zakupovat elektronické časové jízdenky.

10.1.      Výhody/nevýhody

Výhody

-          použití pro odbavení na jednotlivé jízdné v režimu Check in/Check out na linkách DPmÚL,

-          bezhotovostní nákup papírové jízdenky na terminálu u řidiče vozidla,

-          registrace a nákup elektronické časové jízdenky v režimu 24/7/365 v pohodlí z domova v eShop EOS DPmÚL,

-          přehled o zakoupených časových jízdenkách,

-          zasílání notifikačních zpráv o blížícím se konci platnosti časové jízdenky,

-          tisk daňového dokladu v pohodlí z domova,

-          převedení časové jízdenky na jinou zaregistrovanou bezkontaktní platební kartu,

-          uplatnění snížení přirážky k jízdnému z 1 500 Kč na 50 Kč na doplatkové pokladně DPmÚL při jejím nepředložení pověřené osobě dopravce ke kontrole v případě zlevněného, zvýhodněného jízdného nebo bezplatné přepravy.

Nevýhody

-          časovou jízdenku lze použít výhradně na linkách DPmÚL

11.   Bezkontaktní čipová karta DÚK

a)      personifikované karty

 

·    přední strana se zobrazením fotografie (průkazového formátu a provedení) a osobních údajů cestujícího,

    • zadní strana je jednotná pro všechny druhy BČK, individuálně se rozlišuje pouze údaji vydávajícího dopravce, údajem o platnosti karty a čárovým kódem. 

11.1.      Výhody/nevýhody

Výhody

-          použití pro cestování s více dopravci DÚK v zónách 101-101/121/122/171 včetně linek DPmÚL,

-          nepřenositelnost,

-          funkce elektronické peněženky pro zaplacení jízdného,

-          uplatnění snížení přirážky k jízdnému z 1 500 Kč na 50 Kč na doplatkové pokladně DPmÚL při jejím nepředložení pověřené osobě dopravce ke kontrole.

Nevýhody 

-         žádost lze podat pouze na přepážce č. 4 Zákaznického centra DPmÚL,

-         na základě podané žádosti bude karta vydána nejdéle do 21 kalendářních dnů,

-         nákup časové jízdenky pouze na přepážkách Zákaznického centra DPmÚL,

-        v případě nároku na zvýhodněné jízdné pro doprovod dítěte do věku 3 let je cestující povinen vždy přepravovat současně i dítě (z důvodu chybějící registrace osobních údajů dítěte v systému DÚK),

-         v případě nároku na zvýhodněné jízdné pro osobu, které byl přiznán invalidní důchod
III. stupně, je tato osoba povinna při přepravě doložit doklad příslušné České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu III. stupně (bližší údaje v Tarifu DÚK).

 

12.   S registrací v eShop EOS DPmÚL cestujícím pomohou vyškolení pracovníci Dopravního podniku města Ústí nad Labem na Zákaznickém centru, v prodejně u Hraničáře nebo na informačním stánku v OC Fórum.

Zákaznické centrum je otevřené v pracovních dnech od 06:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 7:00 do 12:00 hodin, pokud není svátek.

Prodejna u Hraničáře je otevřena od pondělí do pátku od 8:30 do 16:00 hodin s přestávkou
od 12:30 do 13:00 hodin.

Informační stánek v OC Fórum je otevřený od pondělí do soboty od 9:00 do 19:00 hodin.

Na dotazy k elektronickému odbavovacímu systému byla zřízena na bezplatné infolince 800 100 613 speciální volba pro rychlejší vyřešení dotazů k elektronickému odbavovacímu systému. V provozu bude v pracovních dnech od 6 do 18 hod.