Logo DPmÚL

Harmonogram přechodu na elektronické časové jízdenky

19. 12. 2019

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. s účinností od 15. 12. 2019 stanovuje tento harmonogram přechodu z papírových časových jízdenek DPmÚL obyčejných na elektronické časové jízdenky obyčejné.

1.  Platnost všech papírových časových jízdenek obyčejných k průkazu DPmÚL bude postupně ukončena nejpozději však k 31. 12. 2020.


 

2.   S účinností od 16. 12. 2019 bude ukončen výdej nových průkazů DPmÚL pro obyčejné papírové časové jízdenky. Cestující, kterému skončila platnost průkazu DPmÚL již nový průkaz nevydá.

3.   Platnost papírových časových jízdenek obyčejných s platností na 365 dní bude ukončena k datu 31. 12. 2020, tzn., že cestujícímu již od 2. 1. 2020 nebude tato časová jízdenka v papírové podobě vydána.

4.    Prodej papírových časových jízdenek obyčejných s platností na 7 dní, 30 dní, 90 dní a 180 dní bude ukončen 29. 2. 2020.

5.   Cestující má dvě možnosti nákupu časových jízdenek obyčejných:

a)      Od 16. 12. 2019 si zřídit na eShop EOS DPmÚL svůj účet registrací svých osobních údajů a platební karty, ke které bude zakoupená elektronická časová jízdenka přiřazena. Využít může platební kartu ke svému běžnému účtu nebo předplacenou platební kartu, kterou si cestující zakoupí na Zákaznickém centru nebo na Registračním stánku v OC Fórum. Od 01. 02. 2020 si může cestující kromě zřízení svého účtu na eShop EOS DPmÚL, zaregistrovat své osobní údaje a platební kartu v dopravní aplikaci DPmÚL osobně na Zákaznickém centru, na Registračním stánku v OC Fórum nebo v dočasně otevřené prodejně jízdenek u Hraničáře. Elektronická časová jízdenka platí pouze na linkách DPmÚL.

b)      Pro nákup elektronické časové jízdenky si zakoupit anonymní nebo personifikovanou bezkontaktní čipovou kartu DÚK (dále jen „BČK DÚK“) za cenu 95 Kč na přepážce č. 4 Zákaznického centra DPmÚL.

6.    Platební karta

Cestující může jako svůj identifikátor k elektronické časové jízdence použít:

a)   svoji platební kartu vázanou ke svému bankovnímu účtu od společností Mastercard, Visa (emulovanou platební kartu v mobilním zařízení nelze použít jako identifikátor pro elektronickou časovou jízdenku) nebo


b)      platební kartu nevázanou k účtu (předplacenou platební kartu).

-          prodej zajišťují přepážky Zákaznického centra a Registrační stánek v OC Fórum,

-          cena platební karty je 99 Kč vč. DPH,

-          cena stickeru je 129 Kč vč. DPH.


Při zakoupení předplacené platební karty je cestující povinen postupovat podle návodu uvedeného v příloze a musí být držitelem SIM karty mobilního operátora působícího na území ČR a mobilního telefonu. Ceník jednotlivých operací je stanovený ceníkem ČSOB.


7.   K registraci na eShop EOS DPmÚL pro obyčejné časové jízdné cestující potřebuje:

a)      adresu elektronické pošty (e-mail), na kterou cestující obdrží notifikační kód

b)      své bezpečnostní heslo

c)       platební kartu, ke které mu po zakoupení budou vázány elektronické časové jízdenky.

Po splnění podmínek registrace má cestující možnost si zakupovat elektronické časové jízdenky obyčejné.

7.1.      Výhody/nevýhody

-          použití pro odbavení na jednotlivé jízdné obyčejné v režimu Check in/Check out na linkách DPmÚL bez nutnosti registrace osobních údajů

-          bezhotovostní nákup papírové jízdenky na terminálu u řidiče vozidla

-          nákup časového jízdného, registrace v pohodlí z domova na eShop EOS DPmÚL

-          nákup časové jízdenky v režimu 24/7/365 z pohodlí domova

-          přehled o zakoupených časových jízdenkách

-          zasílání notifikačních zpráv o blížícím se konci platnosti časové jízdenky

-          tisk daňového dokladu v pohodlí z domova

-          převedení časové jízdenky na jinou platební kartu

-          lze uplatnit snížení přirážky k jízdnému z 1.500 Kč na 50 Kč na doplatkové pokladně DPmÚL při jejím nepředložení pověřené osobě dopravce ke kontrole v případě zlevněného, zvýhodněného jízdného nebo bezplatné přepravy 

-          časovou jízdenku lze použít výhradně na linkách DPmÚL.

8.   Bezkontaktní čipová karta DÚK

a)      anonymní karty 


8.1.      Výhody/nevýhody

-          bez evidence osobních údajů a fotografie

-          okamžitý nákup

-          použití pro cestování s více dopravci DÚK v zónách 101-101/121/122/171 včetně linek  DPmÚL

-          přenositelnost, např. v rámci rodiny

-          funkce elektronické peněženky pro zaplacení jízdného

 

-          nákup časové jízdenky pouze na přepážkách Zákaznického centra DPmÚL

-          nelze uplatnit snížení přirážky k jízdnému z 1.500 Kč na 50 Kč na doplatkové pokladně  DPmÚL při jejím nepředložení pověřené osobě dopravce v době kontroly

-          zakoupit lze pouze na přepážce č. 4 Zákaznického centra DPmÚL


b)      personifikované karty

·      přední strana se zobrazením fotografie (průkazového formátu a provedení) a osobních údajů cestujícího,

·    zadní strana je jednotná pro všechny druhy BČK, individuálně se rozlišuje pouze údaji vydávajícího dopravce, údajem o platnosti karty a čárovým kódem.

 

8.2.      Výhody/nevýhody

-          použití pro cestování s více dopravci DÚK v zónách 101-101/121/122/171 včetně linek DPmÚL

-          nepřenositelnost

-          funkce elektronické peněženky pro zaplacení jízdného

-          lze uplatnit snížení přirážky k jízdnému z 1.500 Kč na 50 Kč na doplatkové pokladně DPmÚL při jejím nepředložení pověřené osobě dopravce ke kontrole

 

-          žádost lze podat pouze na přepážce č. 4 Zákaznického centra DPmÚL,

-          na základě podané žádosti bude karta vydána nejdéle do 21 kalendářních dnů

-          nákup časové jízdenky pouze na přepážkách Zákaznického centra DPmÚL

 

9.   S registrací na s eShop EOS DPmÚL cestujícím pomohou vyškolení pracovníci Dopravního podniku města Ústí nad Labem na Zákaznickém centru nebo na Registračním stánku v OC Fórum, které bude otevřeno od pondělí do soboty od 9:00 do 19:00 hodin, pokud není svátek nebo v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin na bezplatné telefonní lince 800 100 613.