Logo DPmÚL

Exkurze mateřské školy

11. 07. 2016
MŠ Pomněnka navštívila vozovnu trolejbusů ve Všebořicích

28. června 2016 se v trolejbusové vozovně Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. ve Všebořicích konala exkurze Mateřské školy Pomněnka.

23 předškolních dětí včetně paní učitelky dorazilo do vozovny okolo desáté hodiny dopolední. Pod vedením pana Dolejše se děti seznámily nejen se samotnými trolejbusy, ale také si vyzkoušely,
jaké to je projet myčkou a „vykoupat“ trolejbus. Důkladně se seznámily s halou oprav „nemocných“ trolejbusů a na odstavné ploše viděly, kde trolejbusy v noci spí.

Závěrem exkurze byla také zkušební jízda právě opraveného trolejbusu, kde se děti svezly po vozovně a trolejbus zkontrolovaly. Nedílnou součástí bylo i vydání jednohlasného stanoviska, že zmíněný trolejbus vyhovuje podmínkám a může být uveden do ostrého provozu. Po samotném zážitku přišel na řadu nábor nových řidičů a řidiček. Nadšení bylo obrovské a více jak polovina účastníků exkurze se hlásila, že jejich budoucí povolání bude řidič trolejbusu. Na poradě vedení společnosti, Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel, řekl „Konečně nám v budoucnu nebudou chybět řidiči.“

Oběd se neúprosně blížil, proto bylo nezbytné exkurzi ukončit a pospíchat zpátky do školky a ulehnout na poobědovou siestu.

Po celou dobu exkurze, děti a paní učitelku prováděl Petr Dolejš, vedoucí střediska Údržby trolejbusů.

Zase příště na viděnou a ať se Vám zdá třeba o trolejbusech.