Logo DPmÚL

Dopravní podnik věnoval vyřazený autobus hasičům

25. 10. 2016
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. poskytl nepojízdný autobus evidenční číslo 15 Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje. Bude sloužit k nácviku vyprošťování.
„Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje oslovil Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. zda by neměl nepotřebný vyřazený autobus k zajištění provedení taktického cvičení složek IZS. Po naší vzájemné komunikaci byl nabídnut autobus evidenční číslo 15, který je nepojízdný a byl připraven na likvidaci,“ uvedl Ing. Jiří Randák, provozně technický náměstek Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

Jelikož nebylo možné dopravit autobus po vlastní ose přímo do Litoměřic, proto do vozovny Dopravního podniku v Předlicích přijela vyprošťovací technika Hasičského záchranného sboru společně s několikanápravovým trajlerem. Autobus byl po ukotvení na dva jeřáby postupně nadzvedáván a nákladní auto s trajlerem pomalu zacouvalo pod nadzvednutý autobus. „Jednalo se o složitý proces, jelikož zadní část autobusu byla zvedána pomocí speciálního pásu a postup se musel sladit společně s prvním jeřábem, který zvedal přední část pomocí háku,“ dodává Ing. Libor Turek, Ph.D, výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Několika hodinový proces byl zdárně ukončen naložením autobusu na trajler a vozidlo společně s autobusem opustilo brány Dopravního podniku. Vyřazený autobus tak ještě může posloužit dobrým účelům a nemusí být ihned zlikvidován. „Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ÚO Litoměřice připravuje taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje zaměřené na nácvik dopravní nehody autobusů s velkým počtem zraněných osob a díky tomuto vyřazenému autobusu ho co nejvíce přiblíží realitě. A o to v těchto případech jde. Nácvik vyprošťování, poskytnutí první pomoci, spolupráce a koordinace činností složek IZS, které se co nejvíce přibližují skutečnosti, bezesporu následně zkvalitňují a zrychlují záchranu lidských životů při těchto mimořádných událostech. Touto cestou bych rád poděkoval Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem a. s. za tento počin,“ doplnil mjr. Bc. Tomáš Štěpánek, vedoucí oddělení IZS a služeb KŘ HZS Ústeckého kraje.