Logo DPmÚL

Dopravní podnik pořádá besedy na základních školách

24. 05. 2017
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pořádá bezplatné besedy pro žáky základních škol s tématem „Jezdím s MHD, mám jízdenku a znám své povinnosti“
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pořádá v rámci prevence v boji proti cestujícím bez platného jízdního dokladu informační besedy pro žáky základních škol. Srozumitelnou formou dětem předáváme informace o správném využívání městské hromadné dopravy. Výuka probíhá přímo na jednotlivých základních školách a děti jsou zábavnou formou zapojeny do diskuse.  
 
„Besedy jsou zaměřeny na pravidla využívání MHD v Ústí nad Labem, povinnost mít platnou jízdenku, dodržování smluvních přepravních podmínek a pravidla slušného chování v dopravních prostředcích a zastávkách. Cílem je děti informovat o tom, že k jízdě v MHD potřebují především platnou jízdenku. Jezdit bez platného jízdního dokladu není in, jak možná tvrdí jejich starší kamarád. Dnes si děti neuvědomují, že začínat život s dluhem nebo dokonce s exekucí není zrovna příjemné, a že se tím nikdo chlubit nemůže,“ popisuje způsob výuky Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 

„Každá takováto beseda je pořádána v jedné vyučovací hodině. Přednášející nejdříve vysvětlí dětem, základní principy MHD, jednotlivé typy jízdenek, pravidla pro využívání MHD, kde si kupovat jízdenku a kde si ji nekupovat. Děti se zájmem poslouchají a většinou se ke konci výuky hlásí a mají celou řadu dotazů, které jim naši kontroloři zodpovědí. Například: Jak cestovat s pejskem nebo morčetem, zda si mohu vzít s sebou kolo nebo skate, případně kolečkové brusle. Zájem o takovéto besedy ze strany základních škol je obrovský. Pedagogové na ZŠ Mírové by rádi besedy uspořádali pro 32 tříd, což je časově a personálně velmi náročné. Abychom vyhověli všem požadavkům i ostatním základním školám, budou besedy rozložené i na školní rok 2017/2018,“ doplňuje pan Milan Hrudka, vedoucí přepravní kontroly.