Logo DPmÚL

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. posílí nové autobusy a trolejbusy

13. 09. 2017
DPmÚL a.s. pořídí během příštích 3 let celkem 8 autobusů s pohonem na CNG a 9 trolejbusů s bateriovým pohonem.

Během příštích 3 let plánuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pořídit nové autobusy a trolejbusy, a to v rámci projektu Obnova a rozšíření vozového parku DPMUL v rámci 14. výzvy Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob II. z integrovaného regionálního operačního programu se specifickým cílem 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy z fondů Evropské unie.

Cílem projektu je posílit přepravní výkony veřejné dopravy a snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy. Všechna vozidla jsou koncipována tak, aby učinila veřejnou dopravu snáze dostupnou a atraktivnější. Aby byla přístupná všem, budou zohledněny i specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Cílovou skupinou projektu jsou nejen obyvatelé Ústí nad Labem a blízkých obcí, kteří využívají veřejnou dopravu zajišťovanou Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. pravidelně, ale i návštěvníci kraje, cizinci, aj.

,,Dodáno bude celkem 8 nízkopodlažních bezbariérových autobusů s pohonem na CNG, splňující EURO 6 a 9 parciálních trolejbusů s bateriovým pohonem. Tato vozidla budou nasazena především na linkách MHD a trolejbusy s pomocným pohonem pak zejména při plánované celkové rekonstrukci mostu Dr. E. Beneše,“ uvedl Ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro dopravu.

,,Obnova vozového parku nám navíc umožní zajistit více spojů nízkopodlažními vozy, které umožňují snadné nastupování a vystupování a splňují všechny současné požadavky na cestování veřejnou dopravou. Další navýšení počtu nízkopodlažních vozů v ulicích města ocení nejen maminky s kočárky, ale i senioři a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Průběžná obnova vozového parku je pro nás velice důležitá a potřebná. Zvýšení komfortu pro cestující přinese i celovozová klimatizace,“ uvedl Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti.

Celkové výdaje projektu jsou plánovány ve výši 201 145 tis. Kč bez DPH, přičemž výše příspěvku Evropské unie je očekávána ve výši 170 740 tis. Kč. Projekt je jedním z řady rozvojových projektů realizovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. zaměřených na zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy jako alternativy k dopravě individuální a na odstraňování bariér mezi cestujícími a veřejnou dopravou.