Logo DPmÚL

Dopravní podnik bilancuje průběžné hospodaření roku 2014

09. 10. 2014
Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem předkládá průběžné výsledky hospodaření roku 2014

„Hospodaření Dopravního podniku je jeden z klíčových ukazatelů, který je v hledáčku zájmu cestující veřejnosti, a proto jim nově předkládáme průběžné výsledky za prvních osm měsíců roku 2014, aby si dokázali utvořit obrázek, a věděli tak, jak si stojíme,“ uvedla náměstkyně výkonného ředitele pro ekonomii a obchod Dopravního podniku Ing. Simona Mohacsi.

Celkové hodnocení ekonomického postavení společnosti z hlediska hospodářského výsledku, výnosů a nákladů:

  • hospodářský výsledek je ve výrazně lepší finanční kondici, než se původně plánovalo
  • skutečné výnosy nedosahují naplánovaných hodnot
  • skutečné náklady jsou výrazně nižší, než naplánované, což přispívá k lepšímu hospodářskému výsledku, než je očekávaný, respektive plánovaný
  • záporný hospodářský výsledek nejvíce ovlivňuje provoz lanové dráhy, kde je za sledované období generována ztráta ve výši 704,4 tis. Kč. Plánovaná ztráta na lanové dráze byla 1 253,6 tis. Kč, tudíž se dá říci, že výsledná ztráta je výrazně nižší. Dále se na záporném hospodářském výsledku podílí provoz odtahové služby, s generovanou ztrátou ve vybraném období ve výši 805 tis. Kč oproti plánovanému zisku 1 190 tis. Kč

„Za období leden až srpen roku 2014 vykazuje Dopravní podnik reálnou ztrátu 976 tis. Kč, oproti plánované ztrátě ve výši 11 312 tis. Kč. Společnost tak hospodaří s nižší ztrátou, než byla plánovaná. Přijetím úsporných opatření byla nejmarkantněji snížena spotřeba energií, plynu a vody s poklesem oproti plánu o 1 369 tis. Kč, další výraznou položku činí mzdové náklady, zde pokles o 1 076 tis. Kč, stejně tak jsme snížili náklady na režijní materiál o 633 tis. Kč. Prostor pro zlepšení vidíme v tržbách za prodej výrobků a služeb, kdy nás nejvíce trápí propad za jízdné v MHD o 2 926,6 tis. Kč. Stejně tak hledáme nové solventní velkoodběratele PHM, kteří mají pozitivní platební morálku. „Šetřit umíme, ale musíme se naučit i vydělávat“, shrnula prozatímní hospodaření Dopravního podniku Ing. Mohacsi.