Logo DPmÚL

Dopravní opatření na linkách 61, 62, 2, 3, 7, 18, 19, 42

10. 10. 2022
Vážení cestující, v období od 20. 9. do 16. 10. 2022 proběhne v celkem 3 etapách částečná uzavírka komunikace Tyršova v úseku od Majakovského ulice až po třetí kruhový objezd (KO) v Trmicích (celá komunikace okolo trmického obchodního centra).

Linky číslo 2, 3, 7, 18, 19, 42 (dle aktuálního stavu) a 61, 62 pojedou po objízdných trasách v etapách postupu práce na komunikaci – frézování a následné pokládání nové obrusné vrstvy komunikace.

1.      Etapa č. 1

Proběhne v úseku od KO při sjezdu z Žižkovy ulice po střední KO (otáčení trolejbusů linek 61, 62). Komunikace bude průjezdná vždy jen ve směru od Trmic do Nových Předlic. Tato etapa se týká pouze linek číslo 2, 3, 7, 18, 19, 42. Trolejbusové linky 61 a 62 bez omezení provozu.


1.      Etapa č. 2

Proběhne v úseku středního kruhové objezdu a kruhového objezdu před podjezdem směr Nové Předlice. Tato etapa se týká linek 2, 3, 7, 18, 42, 61 a 62, které pojedou přes objízdnou trasu shodnou s etapou číslo 1. Zastávka Globus směr Trmice bude přesunuta za výjezdem z kruhového objezdu vedle budovy Globus.1.      Etapa č. 3

Proběhne od ulice Majakovského směr Trmice po kruhovém objezdu za podjezdem. Tato etapa se týká linek 2, 3, 7, 18, 42, 61 a 62. Objízdná trasa je vedena okolo Metalu a po komunikaci E442.

Zrušena bude zastávka Nové Předlice směr Globus v Majakovského ulici a místo ní budou všechny spoje linek 2, 3, 7, 18, 42, 61 a 62 zastavovat v zastávce Nové Předlice směr Staré Předlice v Hrbovické ulici.

Zastávka Globus směr Trmice pro linky číslo 2, 3, 7, 18, 42 bude posunuta za kruhový objezd (cca u autoservisu Renault).

Linky číslo 2, 3, 7, 18 ze zast. Textilní a linka 42, 61, 62 ze zast. Na Luhách pojedou přímo do zast. Nové Předlice (Hrbovická ulice – linek 61, 42). Dále po objízdné trase přes Metal a dále přes KO přivaděče ke křižovatce Tyršovy ulice (před zast. Bělský můstek). Dále přes KO a následný KO se otočí a zastaví v náhradní zastávce Globus pro linky 2, 3, 7, 18, 42 (u Renaultu). Dále pojedou po trasách. Linky 61 a 62 pojedou přímo do zast. Globus směr Nové Předlice (linka 62 ukončí jízdu v této zastávce a linka 61 pokračuje do zast. Staré Předlice). Při zpáteční jízdě pojede linka 61 do zast. Nové Předlice směr centrum (v Hrbovické ulici) a dále přes KO v Nových Předlicích se otočí zpět do směru Staré Předlice a pojede po objízdné trase přes Metal do zast. Globus směr Nové Předlice (u OBI) a dále do Nových Předlic a po trase do centra. Přejezdy mezi zast. Staré Předlice a Globus v tomto směru jedou vozy linek 61 a 62 přes Metal. Od Globusu je tento přejezd po standardní trase přes Nové Předlice.


Bližší informace:

Dne 20. 9. 2022 cca od 7:00 hodin začne zmíněná rekonstrukce komunikace Tyršova etapou č. 1. S ohledem na postup prací pak v průběhu téhož dne bude pokračovat etapou č. 2 se vším co k této etapě náleží (objízdné trasy, posun zastávky).

Dne 21. 9. 2022 budou práce pokračovat etapou č. 3 se vším co k této etapě náleží (objízdné trasy, posun zastávky)

Od 22. 9. 2022 bude na komunikaci Tyršova běžný provoz linek MHD, včetně běžného provozu trolejbusů. Takto bude provoz pokračovat do doby, kdy se začne s pokládkou asfaltové vrstvy. 


Aktuální informace k 10.10.2022

Ve dnech 12. a 13. 10. 2022 bude pokládka asfaltového povrchu v ulici Tyršova pokračovat etapou č. 2, provoz linek MHD se bude řídit mapkou „Etapa 2“. Po oba dny bude objízdná trasa platit od 7:00 hod.


Ve dnech 14. a 15. 10. 2022 bude pokládka asfaltového povrchu v ulici Tyršova pokračovat etapou č. 3, provoz linek MHD se bude řídit mapkou „Etapa 3“. Po oba dny bude objízdná trasa platit od 7:00 hod.


Objízdná trasa pro etapu č. 3 je vedena okolo Metalu a po komunikaci E442.

Zrušena bude zastávka Nové Předlice směr Globus v Majakovského ulici a místo ní budou všechny spoje linek 2, 3, 7, 18, 61 a 62 zastavovat v zastávce Nové Předlice směr Staré Předlice v Hrbovické ulici.

Zastávka Globus směr Trmice pro linky číslo 2, 3, 7, 18, 42 bude posunuta za KO (cca u autoservisu Renault).

Linky číslo 2, 3, 7, 18 ze zast. Textilní a linka 42, 61, 62 ze zast. Na Luhách pojedou přímo do zast. Nové Předlice (Hrbovická ulice – linek 61, 42). Dále po objízdné trase přes Metal a přes KO přivaděče ke křižovatce Tyršovy ulice (před zast. Bělský můstek). Dále přes KO a následný KO se otočí a zastaví v náhradní zastávce Globus pro linky 2, 3, 7, 18, 42 (u Renaultu). Dále pojedou po trasách. Linky 61 a 62 pojedou přímo do zast. Globus směr Nové Předlice (linka 62 ukončí jízdu v této zastávce a linka 61 pokračuje do zast. Staré Předlice). Při zpáteční jízdě pojede linka 61 do zast. Nové Předlice směr centrum (v Hrbovické ulici) a dále přes KO v Nových Předlicích se otočí zpět do směru Staré Předlice a pojede po objízdné trase přes Metal do zast. Globus směr Nové Předlice (u OBI) a dále do Nových Předlic a po trase do centra. Přejezdy mezi zast. Staré Předlice a Globus v tomto směru jedou vozy linek 61 a 62 přes Metal. Od Globusu je tento přejezd po standardní trase přes Nové Předlice.