Logo DPmÚL

Defektoskopie ocelových lan lanové dráhy

15. 11. 2011
V pondělí 7. listopadu proběhla na lanové dráze na Větruši pravidelná kontrola technických zařízení. Součástí byla i defektoskopie ocelových lan.

Defektoskopie je metoda vyhledávání povrchových i vnitřních vad materiálu, bez nutnosti jeho destrukce. K vyhledání vad jsou využívány např. ultrazvukové vlny, rentgenové záření, nebo magnetická indukce. A právě defektoskopie magnetickou indukcí je využívána pro kontrolu bezvadného stavu ocelových lan nesoucích a vedoucích kabinky lanové dráhy na Větruši.

Více informací o průběhu zkoušky naleznete v přiloženém letáku.