Logo DPmÚL

Cestujeme s kočárkem

23. 02. 2012
Kočárky se ve vozidlech MHD přepravují za těchto podmínek.
 • S kočárkem je možné nastoupit do vozidla a vystoupit z vozidla jen označenými dveřmi.


 • Kočárek musí být umístěn ve vyhrazeném prostoru označeném u vnější strany dveří symbolem dětského kočárku.


 • Cestující, který kočárek přepravuje, jej musí zajistit proti samovolnému pohybu.


 • Průjezd dětského kočárku vozidlem není povolen.


 • Na plošině vozidla smí být přepravován pouze jeden dětský kočárek. Řidič může podle provozní situace a obsazenosti vozidla povolit přepravu dalších kočárků.


 • U linek MHD, kde není zaveden nástup pouze předními dveřmi, může cestující nastoupit do vozidla jen se souhlasem řidiče vozidla (za souhlas s nástupem je považováno např. souhlasné kývnutí hlavou atd.); o výstupu je cestující povinen včas řidiče vyrozumět použitím signalizačního zařízení „znamení k řidiči“.


 • U linek MHD, kde je zavedený nástup pouze předními dveřmi, je cestující povinen nástup s dětským kočárkem verbálně (slovně) oznámit řidiči vozidla a nastoupit do vozidla je oprávněn pouze s jeho verbálním souhlasem; o výstupu je cestující povinen včas řidiče vyrozumět použitím signalizačního zařízení „znamení k řidiči“.


 • Naložení a vyložení dětského kočárku je cestující povinen si zajistit sám. Pokud chcete, aby vám spolucestující pomohli s kočárkem při nástupu nebo výstupu, nechejte případného pomocníka držet kočárek za madlo. Vy kočárek držte na druhé straně. Jen vy sami nejlépe víte, kde se tam dá kočárek nejlépe uchopit.


 • Dětský kočárek bez dítěte nebo ve složeném stavu je považován za spoluzavazadlo a nevztahuje se na něj ustanovení o dětském kočárku s dítětem, pokud s kočárkem ve složeném stavu není současně přepravováno i dítě, pro které je určen.


 • Kočárek s dítětem má při přepravě přednost před přepravou spoluzavazadla, prázdného kočárku, anebo jízdního kola.


 • Kočárek pro spolucestující dítě se v celé síti MHD v Ústí nad Labem přepravuje bezplatně. Za přepravu kočárku bez spolucestujícího dítěte je nutno vždy zaplatit přepravné (12 Kč).