Logo DPmÚL

Červencová výluka trolejbusové dopravy

07. 07. 2015
V rámci realizace projektu „IPRM Mobilita Dobudování obratiště a točny „ nahradí od 13. července do 28. července 2015 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. trolejbusovou dopravu autobusy.

„V první fázi projektu jde o vybudování nového obratiště „Panská“ v centru města v oblasti ulic Masarykova, Revoluční, Panská, Špitálské náměstí. Druhou částí této aktivity je kompletní rekonstrukce konečné a točny Mírová v okrajové části Severní Terasy. Nové obratiště v centru města svou polohou umožní vytvořit samostatně fungující systém, např. v případě výpadku elektrické energie v ostatních oblastech města, při provozních událostech s vlivem na provoz trolejbusové dopravy, při živelných pohromách (povodně) apod. Dalším přínosem vybudování obratiště „Panská“ a rekonstrukce konečné a točny Mírová, může být v budoucnu realizace změn v trasování trolejbusových linek MHD“, představil projekt ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro dopravu.

„Nahrazení trolejbusové dopravy autobusy začíná v pondělí 13. 7. 2015 (od ranního výjezdu) a potrvá do úterý 28. 7. 2015 (do večerního zátahu), probíhat bude na všech trolejbusových linkách číslo 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 a 62. Autobusy budou na displeji označeny textem „Náhradní doprava“, a pro cestující budou platit stejná pravidla jako při jízdě trolejbusem, tzn. v období 04:00 až 20:00 hodin nástup všemi dveřmi“, upřesnil budoucí stav František Chlada, vedoucí Informačního a zákaznického centra.

„I přes výše popsané budoucí výhody celého projektu přinese červencová výluka našim cestujícím krátkodobé omezení při cestování. Bude docházet k nízkému počtu nasazení kapacitních vozidel na trolejbusové linky, ve výjimečných případech může dojít i k nedodržení garance nízkopodlažnosti na spoji uvedeném v jízdním řádu. Dalším negativním bodem bude možné zpoždění na všech linkách MHD projíždějícími inkriminovaným úsekem stavby“, uvedl dále František Chlada, vedoucí Informačního a zákaznického centra.

„Vzhledem k nutnosti využít ke stavebním pracím termín letních prázdnin, bychom chtěli naše cestující poprosit o pochopení, trpělivost a věříme, že vše společně zvládneme. Za to zveme všechny příznivce městské hromadné dopravy na další křest nových trolejbusů, který se bude konat ve čtvrtek 23. července 2015 od 14.00 hodin v prostorách vozovny Všebořice. Díky výluce zde budete mít možnost prohlédnout si všechny nové trolejbusy pořizované v rámci projektu IPRM Mobilita – Obnova vozového parku“, dodal na závěr František Chlada.