Logo DPmÚL

Celostátní změny jízdních řádů

24. 11. 2022
Vážení cestující, od neděle 11. prosince 2022 dojde na vybraných linkách MHD ke změnám jízdních řádů.

Linky 3, 12, 15, 19, 23, 41, 42, 43, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 beze změny jízdních řádů, dojde pouze ke zpřesnění organizace provozu ve dnech 24.12., 25.12., 31.12. a 1.1. – všechny tyto dny vycházejí na víkendy.

Jednotlivé úpravy vybraných linek MHD:

Linka 2 – celková úprava jízdního řádu, omezení a rozsah dopravy

Linka 5v dopravní špičce pracovního dne prodloužen interval z 12 na 15 minut, úpravy jízdního řádu
a rozložení spojů na sídliště Pod Vyhlídkou

Linka 7–v odpolední špičce zrušeny dva spoje jedoucí do a ze zastávky Globus

Linka 9 – zpravidelnění jízdního řádu platného v Sobotu+Neděli+Svátek

Linka 11–v dopravní špičce pracovního dne prodloužen interval z 12 na 15 minut, celková úprava jízdního řádu

Linka 13 – posun spojů od Divadla – zlepšení návaznosti na příjezdy linky 11 ze Všebořic – dodržení přestupní vazby: z 19:30 na 19:35, z 20:40 na 20:36, z 21:30 na 21:34 hod., z Olešnice z 19:48 na 19:53, z 20:58 na 20:54 hod. Ostatní spoje zůstávají beze změny

Linka 16 – posun spojů z důvodu lepší návaznosti na konec vyučování – odjezdy ze Všebořic: z 12:27 na 12:47, z 13:20 na 13:47, z 14:20 na 14:47, z 15:15 na 15:42. Odjezdy ze Strážek: z 12:51 na 13:13, z 13:45 na 14:12, z 14:46 na 15:13, z 15:40 na 16:07 hod.

Linka 17 – dojde k posunu spoje z Církvic ze 7:41 hod. na 7:36 hod. – dodržení přestupní vazby na linku 11 směr Klíše z Mírového náměstí. Na základě požadavku MO Střekov bude spoj s odjezdem ze zastávky Vozovna DP prodloužen do Církvic a zrušen spoj ve 12:21 hod. z Církvic, který nově pojede z Brné z točny ve 12:30 hod. a náhradou za tento spoj pojede spoj linky 27 ve 12:41 hod.

Linka 18 – posun spoje ze Všebořic ze 7:25 na 7:30, z 13:15 na 13:17, z 14:23 na 14:16, z 15:23
na 15:16 z důvodu lepší návaznosti na spoje linky 11 z Chlumce, posun spojů z Trmic z 13:52 na 13:40,
z 14:47 na 14:40, zrušení spoje z Jateční ve 13:08 a 13:35 do Všebořic a nový spoj s odjezdem ve 14:03 do Všebořic, zrušení celého spoje z Trmic s odjezdem v 15:47 a ze Všebořic v 16:13 a v 17:40 hod. Posun spoje ze zastávce Bukov rondel směr Jateční z 15:49 na 16:16 hod.

Linka 27 - Na základě požadavku MO Střekov bude spoj v 11:25 hod. ze zast. Vozovna DP ukončen v Brné. Nově z Církvic pojede spoj s odjezdem ve 12:41 hod. za zrušený spoj linky 17 ve 12:21 hod.