Logo DPmÚL

Časové jízdenky s platností od září již v prodeji

10. 08. 2012
Nečekejte s nákupem časových jízdenek na první týden v září. Přijďte si je koupit již během srpna.

S příchodem nového školního roku se obvykle zvyšuje poptávka po nákupu průkazek a časových jízdenek a tím se prodlužuje čekací doba při jejich výdeji.

Cestující ale mají možnost se tomuto náporu vyhnout, a to zakoupením časových kupónů v předstihu. Časový kupón s 30 denním a delším obdobím platnosti lze zakoupit již 20 dní před počátkem jeho platnosti. Cena kupónu je účtována dle tarifu platného v den počátku platnosti časového kupónu.

Od prosince 2011 nemusí studenti do 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin)  předkládat potvzení o studiu, tzn. že i tato kategorie cestujících má možnost si zakoupit časové kupóny již během měsíce srpna.

Ceny jízdného