Logo DPmÚL

Blokové čištění ulic je v plném proudu

12. 04. 2012
Již 26. března 2012 začalo pravidelné blokové čištění ústeckých komunikací.
Povinností provozovatelů vozidel je v den blokového čištění odstranit vozidlo z čištěné ulice označené přenosným dopravním značením. Blokové čištění se týká i parkovacích zálivů, vyhrazených parkovacích stání a chodníků.

V případě nedodržení povinností ze strany provozovatele vozidla, je vlastník místní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, a to v souladu s ustanovením § 19 odst. 6 zákona 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků, pokud provozovatel silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil včas sám.

Sledujte proto pečlivě dopravní značení ve své ulici, vyhnete se tak komplikacím s odtaženým vozem.

Harmonogram čištění komunikací naleznete zde.