Logo DPmÚL

Blokové čištění ulic

30. 04. 2015
Od 04. 05. 2015 do 14. 05. 2015 se v Ústí nad Labem budou čistit ulice.

K zajištění čistoty veřejného prostranství začne v nejbližších dnech v Ústí nad Labem probíhat blokové čištění ulic, jehož kvalita je závislá na možnosti volného pohybu čistící techniky. Povinností provozovatelů vozidel je v den blokového čištění odstranit vozidlo z čištěné ulice označené přenosným dopravním značením. Blokové čištění se týká i parkovacích zálivů, vyhrazených parkovacích stání a chodníků.

Místo, kde bude čištění probíhat, bude minimálně týden před čištěním označeno dopravní  značkou „zákaz stání“ s časovým ohraničením a symbolem pro odtažení vozidla.

V případě nedodržení povinností ze strany provozovatele vozidla, je vlastník místní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, a to v souladu s ustanovením § 19 odst. 6 zákona 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků, pokud provozovatel silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil včas sám.

Harmonogram čištění naleznete zde.