Logo DPmÚL

Běžecký závod RUNTOUR - omezení v dopravě

24. 04. 2019
Vážení cestující, dne 27. 4. 2019 budou od cca 10:00 hodin do cca 15:00 hodin uzavřeny ulice Národního odboje, Děčínská, Železničářská v celém úseku a most Dr. Edvarda Beneše.

Kruhový objezd u zastávky ZPA bude průjezdný. Uzavírka na Střekově bude z důvodu běžeckého závodu RUNTOUR.

Zrušeny budou zastávky MHD Střekov nádraží, Třebízského, Děčínská, Krajský soud a zastávka ZPA směr Kamenný Vrch/Svádov.

Na trolejbusových linkách číslo 60 a 62 bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Objízdná trasa pro linky číslo 9, 13, 17, 27, 60 a 62 – spoje pojedou obousměrně přes Předmostí a dále přes Mariánský most do zastávky ZPA směr Krajský soud, která bude v době uzavírky obsluhována obousměrně všemi spoji (viz plánek).

Linka 9 – ze zastávky ZPA pojede bez zastavení přes Kamenný Vrch do zastávky Karla IV. a dále po trase. Při zpáteční jízdě pojede ze zastávky Karla IV. bez zastavení do zastávky ZPA a dále na Mírové náměstí a po trase.

Linky 13, 60 a 62 – obousměrně budou obsluhovat pouze zastávku ZPA směr Krajský soud a dále po trase.

Linky 17 a 27 – obousměrně budou obsluhovat zastávku ZPA směr Krajský soud a dále obousměrně pojedou přes zastávky Kamenný Vrch škola, Kamenný Vrch, Poslední cesta, Novosedlické náměstí, V Zeleni, Šafaříkovo náměstí a Karla IV. – na objízdné trase zastavují ve všech spojích na všech zastávkách.