Logo DPmÚL

Apelujeme na cestující v MHD, nepoužívejte staré jízdenky!!!

16. 02. 2016
Staré papírové jízdenky z roku 2015 jsou neplatné...

Od 01. 01. 2016 vstoupila MHD, tedy Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. do Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje nazvaného Doprava ústeckého kraje (DÚK). Pro cestující to především znamená možnost použití papírových jízdenek, mobilních jízdních dokladů a časových kupónů vydaných dle Tarifu DPmÚL a papírových jízdních dokladů DÚK v zóně 101 u jakéhokoliv dopravce zapojeného do systému DÚK.

Aby tento systém mohl řádně fungovat, bylo potřeba sjednotit především tarifní a přepravní podmínky DPmÚL a DÚK. Z tohoto sjednocení vyplývá mnoho změn, které spočívají především ve změně ceny, časové a zónové platnosti vybraných jízdních dokladů, omezení používání vybraných jízdních dokladů pro tarifní skupinu děti od 6 do 15 let, pro důchodce a osoby přepravující dítě do věku 3 let a ve sjednocení papíru pro jízdní doklady. Veškeré změny, vzory platných jízdních dokladů jsou zveřejněny na webových stránkách www.dpmul.cz v záložce IDS a Jízdné, na zastávkách v centru města a na vybraných zastávkách na periferiích. Dopravní podnik na připravované změny upozorňoval při rozsáhlé a masivní kampani ještě před vstupem do IDS na sklonku roku 2015. Nicméně, považujeme za důležité znovu uveřejnit nejčastější opakující se prohřešky cestujících.

Staré papírové jízdenky z roku 2015 jsou neplatné

Od 01. 01. 2016 platí nové vzory jízdenek pro jednotlivou jízdu. Vzorník těchto jízdenek zde znovu uvádíme. Všechny vzory papírových jízdenek platných do konce roku 2015 jsou od 01. 01. 2016 Tarifem DPmÚL zneplatněné. Prvních 14 dní v lednu 2016 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. toleroval stav, kdy se cestující prokázal jízdenkou, která byla ještě zakoupena v roce 2015. V současné době již tolerance není možná.

Označili jsme všechny zastávky v centru města a na periferiích výňatkem z Tarifu a vzorníkem nových jízdních dokladů platných od 01. 01. 2016. Všechny trolejbusy a autobusy mají vedle dveří samolepku se změnou tarifu, aby cestující byl upozorněn, že došlo ke změnám již před nástupem do vozidla. V každém vozidle je rovněž umístěn vzorník jízdních dokladů a výňatek z tarifu, přesto cestující tyto informace nevnímají a nadále se prokazují jízdenkou z roku 2015, dodává Milan Hrudka, vedoucí střediska přepravní kontroly.

Zároveň znovu upozorňujeme cestující, že pokud mají doma papírovou jízdenku z roku 2015, mohou si ji zdarma vyměnit za novou do 31. 3. 2016 na předprodejích Dopravního podniku v ulici Revoluční nebo u Hraničáře.  

Příjmový pokladní doklad - účtenka není jízdenka

Jedním z dalších nešvarů v ústecké MHD je jízda na příjmový pokladní doklad - účtenka vydaná jiným dopravcem (obdržíte při koupi jízdenky). Dbejte vždy na to, pokud si kupujete jízdní doklad u jiného dopravce, aby na jízdence bylo jednoznačně napsáno Jízdní doklad DÚK. Pak se jedná o jízdní doklad, který lze za podmínek uvedených v Tarifu DPmÚL a Tarifu DÚK použít na linkách MHD. Nelze se prokazovat účtenkou, kde je napsáno příjmový doklad – účtenka, jedná se pouze o doklad o proběhlé transakci (koupě jízdenky) ne o samotnou jízdenku.

Studenti nepoužívají průkaz studenta

Studenti dost často cestují na studentskou časovou jízdenku DÚK a nemají u sebe tarifem DPmÚL a tarifem DÚK průkaz studenta. Vzhledem k tomu, že studentskou jízdenku by mohl využít i jiný cestující, který nemá nárok na slevu, je nutné se vždy prokázat průkazem studenta, jinak se jedná o neplatný jízdní doklad se všemi důsledky. Průkaz studenta je oranžová „kartička“, na které je razítko školy. Běžně je k dostání u všech Dopravců.

Veškeré informace týkající se změn, které nastaly s účinností od nového roku 2016, se cestující dozvěděl již před koncem roku v poměrně rozsáhlé kampani, kterou pořádal Krajský Úřad Ústeckého kraje a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem. Informace o změnách proběhly také v mediích a v prosincovém vydání Městských novin. Vydaných v nákladu 50.000 ks. V případě potřeby získání dalších informací, doporučujeme navštívit naše webové stránky www.dpmul.cz záložka IDS a Jízdné, nebo naše zákaznické a informačním centrum v Revoluční ulici, případně si zavolat na infolinku 800 100 613.