Jízdenkové automaty

Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu lze zakoupit v jízdenkových automatech, které jsou umístěné na vybraných zastávkách městské hromadné dopravy.

Nefunkčnost jízdenkového automatu nezakládá cestujícímu právo cestovat bez platného jízdního dokladu.

Pro případné reklamace využijte formuláře zde