Informační centrum

Zákaznické a informační centrum a hlášení poruch veřejného osvětlení

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

800 100 613

E-mail:

info(zavináč)dpmul.cz

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

sobota - neděle
zavřeno

Bezplatná infolinka (slouží i k hlášení poruch na veřejném osvětlení):

800 100 613


 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Přepravní kontrola

Kontrolu platnosti jízdních dokladů je oprávněn vykonávat řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce. Na požádání cestujícího je pověřená osoba povinna ke kontrolnímu odznaku předložit i služební průkaz s podobenkou, který má shodné číslo s číslem odznaku.

 

Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu


S účinností od 1. ledna 2016 se zvyšuje přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu z 1.000 Kč na 1.500 Kč.  

Přirážku lze snížit za těchto podmínek:

Při zaplacení v hotovosti na místě kontroly, v blokovém řízení, na místě kontroly (proti přirážce není přípustné odvolání)

Osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost k dítěti od 6 do dosažení věku 15 let má právo uplatnit snížení přirážky i při její platbě v doplatkové pokladně přepravní kontroly Dopravce, a to do 3 kalendářních dnů od data uložení přirážky.

700 Kč
Při zaplacení přirážky v den jejího uložení nebo do 30-ti kalendářních dnů od data jejího uložení v doplatkové pokladně přepravní kontroly Dopravce, poštovní poukázkou či bankovním převodem

1000 Kč

Při dodatečném předložení integrované papírové časové jízdenky nepřenosné, mobilního časového kupónu SEJF, oprávnění, případně průkazu na slevu jízdného stanovené Tarifem DÚK, které je nutno dokládat spolu s jízdenkou,  nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě v doplatkové pokladně DPmÚL do 30 kalendářních dnů od data uložení přirážky

(Z dodatečně předložených jízdních dokladů, oprávnění, případně průkazů na slevu jízdného nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě musí vyplývat jejich platnost v době kontroly a jejich oprávnění dle Tarifu DÚK k použití na linkách MHD)

50 Kč

Při dodatečném předložení integrované papírové časové jízdenky nepřenosné, mobilního časového kupónu SEJF, oprávnění, případně průkazu na slevu jízdného stanovené Tarifem DÚK, které je nutno dokládat spolu s jízdenkou, nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě cestujícího ve věku od 6 do 15 let dle Tarifu DÚK v doplatkové pokladně DPmÚL po 30 kalendářních dnech od data uložení přirážky do data podání žalobního návrhu

(Z dodatečně předložených jízdních dokladů, oprávnění, případně průkazů na slevu jízdného nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě musí vyplývat jejich platnost v době kontroly a jejich oprávnění dle Tarifu DÚK k použití na linkách MHD)

200 Kč

Upozornění: Možnost dodatečného předložení časových jízdenek a tím i uplatnit možnost snížení přirážky se nevztahuje na časové jízdní doklady DÚK, které jsou dle Tarifu DÚK přenosné.

K přirážce je cestující povinen zaplatit i předepsané jízdné.

Číslo účtu: 10006-3702411/0100

Variabilní symbol - číslo hlášenky uvedené na výzvě k plnění

Specifický symbol - evidenční číslo uvedené na zápisu o provedené přepravní kontrole

Pořizování zvukových záznamů:


V souladu s ust. § 88 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění a na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů z 14. 8. 2009 pořizují přepravní kontroloři při výkonu své činnosti zvukové záznamy pro účely ochrany práv zaměstnanců přepravní kontroly. Konkrétně se jedná o práva revizora, o ochranu jeho cti např. při osočení z hrubého jednání, při osočení z neoprávněného udělení přirážky, nesprávného postupu při výkonu kontroly, z vyžadování úplatku a dále se jedná o ochranu práv dopravce v případě vymáhání peněžních částek po cestujícím. 
Zvukové záznamy přepravní kontroloři pořizují pouze, pokud přepravní kontrolor vyhodnotí jednání cestujícího jako konfliktní, případně že jednání cestujícího vykazuje takové znaky, které mohou být předmětem stížnosti na postup nebo chování přepravního kontrolora vůči cestujícímu. 

Doba uchování záznamů:
2 měsíce od data jeho pořízení, po uplynutí této doby jsou záznamy zlikvidovány

Příjemci zvukových záznamů:
na písemné vyžádání Policie ČR, Městská policie, správní orgány při řešení přestupků, soudy.

Provozní doba oddělení přepravní kontroly:

Otevírací doba doplatkové pokladny od 1. července do 31. srpna 
  
 
Pondělí- čtvrtek

  
  od 7:00 - 14:00
Pátek

Přestávka: 
  od 8:00 - 11:30

od 11:30 - 12:00

Poslední zákazník je odbaven 15 minut před přestávkou nebo koncem provozní doby.

Kontakt:

přepravní kontrola 475 258 133
soudní a exekuční oddělení 475 258 128

Upozorňujeme, že informace o pohledávkách s ohledem na ochranu osobních údajů po telefonu nepodáváme!


Vymáhání pohledávek

Právní subjekt, který zabezpečuje od 1. 4. 2018 správu pohledávek:

M.B.A. Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Opletalova 1603/57
110 00  Praha 1 - Nové Město

tel: 733 865 130 (přímo na call centrum)

email: info@mbaf.cz


Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., jako správce osobních údajů má s advokátní kanceláří, jako zpracovatelem osobních údajů, podepsanou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů podle § 6 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízení EP a Rady (EU) č. 679/2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Právní subjekty, kterým byly pohledávky odprodávány:

Bazcom, a.s.

Náměstí Míru 820/9
120 53  Praha 2
call centrum tel. +420 255 796 419
provozní doba v pracovní dny 9:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00

Nový kontakt:

tel: +420 224 231 519 - sekretariát JUDr. Valdauf

Equity Solutions, s.r.o. (LOAN PARK I. s.r.o.)

Ovocný trh 573/12
Praha 1, 110 00

e-mail:
tel. +420 731 455 673
provozní doba v pracovní dny 10:00 - 16:00

 

Exekutorský úřad:

Exekutorský úřad Prachatice - Mgr. Kamil Košina

Zdíkov 79
384 73 Stachy
tel.  +420 388 311 061
fax: +420 388 310 897

Kontakt:

Kontaktní osoba Josef Strouhal
Telefon 773 454 036
e-mail

provozní doba v pracovní dny 7:00 - 15:00

JUDr. Jan Rősler, advokát

Advokární kancelář
Malátova 17
150 00  Praha 5

Kontakt:

Kontaktní osoba Mgr. Kluchová
Telefon +420 257 323 426, 721 536 400
e-mail

 

Právní zastoupení v nalézacím řízení:

Pohledávky projednávané v právním zastoupení JUDr. Lejnarové se vyřizují na odd. přepravní kontrola Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26,  tel. +420 475 258 128.
SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 22 Kč (+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců. Jízdní doklady jsou platné na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.