H2 Ústí

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.  nechal zaregistrovat ochranné známky, které budou v rámci projektu užívány tak, aby srozumitelně spojovaly a provázely celým projektem vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem