Check in/Check out

Bezkontaktní bankovní platební kartu Mastercard, VISA nebo Maestro může cestující použít pro odbavení v režimu Check in/Check out. Odbavení Check in/Check out znamená, že při každém nástupu do vozidla MHD tj. při přestupu na jiný spoj, záložní spoj nebo náhradní spoj je cestující povinen přiložit bezkontaktní bankovní platební kartu (dále jen „BBK“) ke čtečce terminálu nebo validátoru a při výstupu je povinen zopakovat přiložení BBK ke čtečce terminálu nebo validátoru. Cena jízdenky bude vypočtena tarifním jádrem odbavovacího systému. Je rozdíl mezi kartami Mastercard nebo VISA, který DPmÚL ani ČSOB nejsou schopni ovlivnit. Systém při zpracování transakcí načte všechny provedené transakce Check in/Check out (neboli Tapy) za 24 hodin a vypočte na základě provedených transakcí (Tapů) cenu jízdného. V případě karet VISA je cena jízdenky zaúčtována nejdříve za 2 dny po uzavření transakcí, v případě karet Mastercard je cena jízdenky zaúčtována nejdříve za 6 dní po uzavření transakcí (Tapů). Cena jízdních dokladů při použití BBK v režimu Check in/Check out je snížena o jsou uvedeny ve sloupečku Ceníku pod %. Stržené jízdné si cestující může zkontrolovat po obdržení kódu transakce (10-ti místné číslo) na výpisu z účtu na této adrese: https://eshop-bpk.dpmul.cz . Pro odbavení v režimu Check in/Check out na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné je nutná registrace osobních údajů, podobenky a BBK cestujícího  v eShop EOS nebo na přepážce Zákaznického a informačního centra DpmÚL, jinak je cestující odbaven na obyčejné jízdné