Mobilní aplikace

 Dopravní podnik města Ústí nad Labem ve spolupráci se společností Globdata a.s. provozuje pro cestující veřejnost novou mobilní aplikaci, která je k dispozici pro mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS. Stažení této aplikace pod názvem DPMÚL je bezplatné. 

Jízdní doklady jsou platné na linkách MHD a PAD (příměstská autobusová doprava) v zóně 101 Ústí nad Labem vyjma železničních dopravců.

Vytisknout daňový doklad k jakékoliv zakoupené mobilní jízdence nebo reklamovat službu může cestující na webové stránce www.smsjizdenky.cz . Reklamaci lze podat i osobně, vyplněním předtištěného formuláře na Zákaznickém a informačním centru DPmÚL, Revoluční 26, Ústí nad Labem. Daňový doklad lze vytisknout max. do 90 dnů od data zakoupení jízdenky.

Podmínky pro nákup a použití mobilních jízdenek a podmínky, za kterých jsou mobilní jízdenky neplatné, stanovuje Tarif DÚK a Smluvní přepravní podmínky pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných DPmÚL.