Reklamace a tisk dokladů - Check in/Check out

Ověření stržené částky, vytisknutí dokladu nebo reklamaci vypočteného jízdného můžete provést na stránce:

https://eshop-bpk.dpmul.cz/

Cestující bude mít možnost kontrolovat si vyúčtování za pomocí jedinečného kódu dopravní transakce, který najde ve svém výpisu z účtu nebo v elektronickém bankovnictví. Jedinečný kód transakce je až 10místné číslo označené zkratkou „EOS“, přičemž první dvě pozice značí rok (aktuálně tedy 23). Na webovém rozhraní, výše zmíněném, mají cestující k dispozici modul pro přihlášení do systému. Po zadání jedinečného kódu dopravní transakce a posledních 4 čísel bezkontaktní platební karty, si cestující mohou transakce zkontrolovat nebo si vytisknout zjednodušený daňový doklad. Elektronickou cestou mají cestující možnost podat případně i reklamaci na automaticky vypočtenou cenu elektronické jízdenky. Výsledek reklamace cestující obdrží elektronickou cestou na jím zadaný e-mail. Nemá-li cestující přístup k internetu, má možnost podat reklamaci přímo na přepážce Zákaznického a informačního centra v Revoluční 26, Ústí nad Labem. Podmínkou je, aby cestující měl u sebe platební kartu, kterou použil v rámci režimu Check in/Check out. Je nutné zmínit, že jedinečný kód transakce držitel karty VISA bude mít na výpisu z účtu nejdříve po uplynutí 2 dnů, u karet Mastercard nejdříve po uplynutí 6 kalendářních dní. Reklamace bude vyřešena do 30 kalendářních dnů.