Zajímavosti z provozu

Provozní NEJ... městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Nejdelší autobusovou linkou podle kilometrů je linka č. 20 – cyklobus.
Trasa od Divadla, přes Zadní Telnici, Adolfov, Krásný Les a Varvažov zpět k Divadlu měří 48 km.
Kdybychom vynechali turistické linky, prvenství by připadlo lince č. 15, jejíž trasa měří 21 km.

Nejdelší trolejbusovou linkou podle kilometrů je linka č. 51, jejíž trasa měří 11,6 km.

Nejvíce zastávek je na autobusových linkách č 15 ,17 a 42 a to celkem 32 zastávek v jednom směru jízdy.
Noční linka 42, díky tomu, že je polookružní, má celkem 62 zastávek. 
Prvenství tak spíše patří autobusové lince č. 15 a 17 s 32 zastávkami.

Největším počtem zastávek na trolejbusových linkách se může pyšnit linka č. 56. Ta obsluhuje 26 zastávek.

Nejvíce kilometrů v pracovní dny ujede z autobusových linek linka č. 5, jejíchž 6 nasazených vozů denně ujede celkem 1 394 km.
Z trolejbusových pak linka č. 60, jejíchž 6 nasazených vozů denně najede celkem 1 476 km.

Nejvíce autobusových spojů v pracovní dny – 135 - slouží cestujícím na lince č. 5.

Nejvíce spojů z trolejbusové dopravy pak mohou využít cestující na lince č. 60 – denně celkem 140.