Zajímavosti z historie MHD

Víte, že… zahájení tramvajového provozu

 • tramvajový provoz byl v Ústí nad Labem zahájen v sobotu 1. července 1899? Cestující v tu dobu mohli využít dvě linky:
  – první vedla z Předlic přes Hlavní poštu (dnešní Divadlo) do Krásného Března
  – druhá spojovala Hlavní poštu s Klíšským mostem (dnešní Šaldova).
 • traťová rychlost na prvních tramvajových tratích v Ústí byla 10 km/h v zástavbě a 15 km/h mimo zástavbu? V některých úsecích byla rychlost ještě omezena na 5 km/h.
 • pro zajištění provozu prvních dvou linek bylo dodáno 16 vozů?
 • interval na obou linkách byl přes den (cca od 5:00 do 20:00) 7 minut?
 •  večer a v brzké noci (cca od 20:00 do 1:00) jezdily tramvaje v intervalu 30 minut?

Víte, že… zahájení autobusového provozu

 • pravidelný provoz autobusů byl zahájen v sobotu 19. října 1929? Cestující mohli využít linku č. 10, která vedla z Hlavní pošty (dnešní zastávka Divadlo) na střekovské Gabelsbergerovo (dnešní Novosedlické) náměstí.
 • první interval na lince č. 10 byl 20 minut? Už po deseti dnech však byl pro velký zájem cestujících zkrácen na 10 minut.
 • zpočátku stačily na obsluhu linky č. 10 dva autobusové vozy, po zkrácení intervalu musel být vypraven třetí?
 • jízdenka tehdy stála 1,5 Kčs?

Víte, že… zahájení trolejbusového provozu

 • trolejbusový provoz byl zahájen v pátek 1. července 1988? Cestující se tehdy mohli svézt linkou č. 51, která vedla ze Stříbrníků přes Malátovu a Mírové náměstí do zastávky Pod Holoměří.
 • linka č. 51 byla zprvu provozována od pondělí do pátku v celodenním intervalu 20 minut?
 • tehdejší Dopravní podnik města Ústí nad Labem, státní podnik, měl zájem zahájit trolejbusový provoz kloubovými trolejbusy typu 15Tr, ale jejich výrobce Škoda Ostrov je ještě sériově nevyráběl, proto byly pořízeny pro zahájení trolejbusy typu 14Tr?
 • kloubové vozy 15Tr začaly sloužit ústeckému provozu na začátku roku 1989?
 • největší skok trolejbusové dopravy nastal v roce 1989, kdy byly postupně zavedeny linky č. 52 (1. února), 55 (6. května), 53 (3. července) a 56 (28. srpna)?