Logo DPmÚL

Uzavření Benešova mostu pro linky MHD od 28. října 2022

Vážení cestující, od 28. října 2022 bude pro trolejbusy a autobusy DPmÚL uzavřen most Dr. Edvarda Beneše. Noční spoj linky číslo 42 z 27. na 28. října 2022 pojede jako poslední přes Benešův most a ukončí tím provoz linek MHD na této komunikaci.

Spoje linek číslo 9, 12, 13, 17, 27, 42 jedoucí na Střekov budou jezdit po objízdné trase přes Mariánský most. Zastávka Krajský soud v obou směrech bude zrušena a jako náhrada bude sloužit zastávka ZPA. U zastávky ZPA bude zrušeno „zastávka na znamení“. Zároveň bude u této zastávky obrácen směr obsluhy a jízdy spojů linek – ZPA (na straně Krajského soudu) bude sloužit pro linky jedoucí z centra dále do Brné, Svádova, na Kamenný Vrch a zastávka na straně u železniční tratě bude sloužit pro linky jedoucí na Mírové náměstí.

Linky MHD 2, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 41, 42 budou od 28. října 2022 nově zastavovat pouze u ostrůvku u hlavního vlakového nádraží. Zastávka u budovy hlavního vlakového nádraží bude sloužit pro ostatní dopravce.

Linka číslo 60 jede v trase Mírová - Mírové náměstí - Karla IV.

Linka číslo 61 převzala plnou obsluhu lokality Předlice za zrušenou linku číslo 62. Na této lince proto dojde k celkové změně jízdního řádu. Vybrané spoje budou končit v zastávce Globus a o víkendech i v zastávce Mírové náměstí.

Linka číslo 62 jede v trase Divadlo - Mírové náměstí - Karla IV. a zpět

Dále dojde k úpravě jízdního řádu linky číslo 2, ve spoji 301 z Trmické nově v 5.15 hod., který bude ukončen v zastávce Divadlo. Spoj bude ihned pokračovat jako linka číslo 13 směr Svádov, cestující v tomto spoji bez vystupování budou přepraveni v trase k Hlavnímu nádraží.

linky číslo 42 dojde k úpravě trasy tak, že ze zastávky Hlavní nádraží pojedou všechny spoje přímo do zastávky Kamenný Vrch škola a dále po trase (případně vybrané a označené spoje zajedou do Brné) přes zastávku Karla IV., Střekov nádraží a ZPA pojedou do zastávky Mírové náměstí a dále po trase jednotlivých spojů. Zároveň od této změny bude zaveden nový spoj s odjezdem od Divadla ve 23.05 hod. který nahradí denně spoj zrušené linky číslo 60.