Logo DPmÚL

Přepravní kontrola

Kontrolu platnosti jízdních dokladů je oprávněn vykonávat řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce. Na požádání cestujícího je pověřená osoba povinna ke kontrolnímu odznaku předložit i služební průkaz s podobenkou, který má shodné číslo s číslem odznaku.

 

Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu

Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu nebo za porušení přepravních podmínek činí 1.500 Kč.  K přirážce za jízdu bez platného jízdního dokladu je cestující povinen zaplatit i předepsané jízdné. Přirážku lze snížit za splnění těchto podmínek:

Přirážka se neuplatňuje u dětí do dosažení věku 15 let.

 

Upozornění: Možnost dodatečného předložení časových jízdenek a tím i uplatnit možnost snížení přirážky se nevztahuje na časové jízdní doklady na bázi BPK a BČK DÚK, které jsou dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. přenosné.

Přirážku ve výši 50 Kč a 200 Kč nelze uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, neboť její úhrada je spojena s fyzickým předložením dokladu na přepážce doplatkové pokladny přepravní kontroly DPmÚL.

Údaje pro platbu pohledávek z přepravní kontroly:

Předčíslí:      10006

Číslo účtu:    3702411

Kód banky:   0100

Variabilní symbol - číslo hlášenky uvedené na výzvě k plnění

Specifický symbol - evidenční číslo uvedené na zápisu o provedené přepravní kontrole

Kontrolu platnosti jízdních dokladů je oprávněn vykonávat řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce. Na požádání cestujícího je pověřená osoba povinna ke kontrolnímu odznaku předložit i služební průkaz s podobenkou, který má shodné číslo s číslem odznaku.

 

Pořizování zvukových záznamů:

V souladu s ust. § 88 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění pořizují přepravní kontroloři při výkonu své činnosti zvukové záznamy pro účely ochrany práv zaměstnanců přepravní kontroly. Konkrétně se jedná o práva revizora, o ochranu jeho cti např. při osočení z hrubého jednání, při osočení z neoprávněného udělení přirážky, nesprávného postupu při výkonu kontroly, z vyžadování úplatku a dále se jedná o ochranu práv dopravce v případě vymáhání peněžních částek po cestujícím. 

                                                                                                               

Doba uchování záznamů:

2 měsíce od data jeho pořízení, po uplynutí této doby jsou záznamy zlikvidovány, pokud nejsou důkazním prostředkem pro vymáhání pohledávky v nalézacím řízení u příslušného soudu

 

Příjemci zvukových záznamů:

na písemné vyžádání Policie ČR, Městská policie, správní orgány při řešení přestupků, soudy.

 

Kontakty na oddělení přepravní kontroly:

přepravní kontrola

475 258 133

soudní a exekuční oddělení

475 258 128

Upozorňujeme, že informace o pohledávkách s ohledem na ochranu osobních údajů po telefonu nepodáváme! Informace lze získat osobně v doplatkové pokladně a poskytují se zákonnému zástupci u osoby, která nedosáhla plnoletosti, subjektu údajů po předložení jeho osobního dokladu, osobě, která předložila ověřenou plnou moc od subjektu údajů nebo soudem ustanovenému opatrovníkovi po předložení listiny o jmenování opatrovníka příslušného soudu. Informace lze získat i po zaslání žádosti na adresu:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., doručovací adresa Jateční 426, 400 21 Ústí nad Labem

Datová schránka:       7ecdrnn

 

Provoz doplatkové pokladny

Doplatková pokladna je umístěna v II. patře, Revoluční ul. 26, 401 11 Ústí nad Labem. Vstup do doplatkové pokladny je přes vyvolávací systém, který je umístěný na Zákaznickém a informačním centru (přepážka č. 6).   

Otevírací doba doplatkové pokladny:  

Doplatková pokladna je uzavřena v sobotu, neděli a ve svátek.

Poslední zákazník je odbaven 15 minut před přestávkou nebo koncem provozní doby.

 

Vymáhání pohledávek - exekutorský úřad:

Exekutorský úřad Prachatice - Mgr. Kamil Košina

Zdíkov 79
384 73 Stachy
tel.  +420 388 311 061
fax: +420 388 310 897

Kontakt:

Kontaktní osoba

Josef Strouhal

Telefon

773 454 036

e-mail

kamil.kosina@seznam.cz

provozní doba v pracovní dny 7:00 - 15:00 hodin