Logo DPmÚL

Povinně zveřejňované informace

Zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Název subjektu

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Důvod a způsob založení

viz Profil společnosti

Organizační struktura

viz Organizační struktura

Kontaktní spojení

viz Základní kontakty

Kontaktní poštovní adresa

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Jateční 426
Ústí nad Labem
400 19

Adresy úřadoven pro osobní návštěvu

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa: Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem
Telefon:

475 258 111

E-mail:
Otevírací doba:

pondělí – pátek:

6:00 - 18:00

Bezplatná infolinka: 800 100 613

Sekretariát společnosti

Kontaktní adresa: Jateční 426
400 19  Ústí nad Labem
Telefon:

475 652 215

FAX: 475 652 272

Úřední hodiny:

pondělí a středa:

8:00 - 15:00
(po dohodě možno i v jiný den)

Adresa internetové stránky

www.dpmul.cz

Adresa e-podatelny

Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. - č. účtu: 117397443/0300 

KB Ústí nad Labem - č. účtu: 3702411/0100

Identifikační číslo

IČO: 25013891

Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ25013891


Informace o mimosoudních řešení sporů

V případě spotřebitelského sporu mezi cestujícím/spotřebitelem a dopravcem/prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo vzájemnou dohodou, může cestující jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: ; www.adr.coi.cz ).


Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, platný od 1. 1. 2016

Směrnice 22/2011 o poskytování informací

Formulář žádosti o poskytnutí informace DOCPDF

Rok 2011

Žádost a odpověď 1

žádost

odpověď

Rok 2012

Žádost a odpověď 1

žádost

Žádost a odpověď 2

žádost

odpověď

Žádost a odpověď 3

žádost

odpověď

Žádost a odpověď 4

žádost

odpověď

Žádost a odpověď 5

žádost

odpověď

Žádost a odpověď 6

žádost

smlouva o spolupráci

 

 

dohoda o ukončení spolupráce

odpověď

Žádost a odpověď 7

žádost

smlouva

odpověď

Žádost a odpověď 8

žádost

odpověď

Žádost a odpověď 9

žádost

odpověď

Rok 2013

žádost a odpověď 1

žádost

odpověď

žádost a odpověď 2

žádost

odpověď

smlouvy

Zadávací dokumentace

žádost a odpověď 3

žádost

odpověď

žádost a odpověď 4

žádost

odpověď

žádost a odpověď 5

žádost

odpověď

žádost a odpověď 6

žádost

odpověď

Rok 2014

žádost a odpověď 1

žádost

odpověď

Rok 2015

žádost a odpověď 1

žádost a odpověď 2

žádost

odpověď

žádost a odpověď 3

žádost

odpověď

žádost a odpověď 4

žádost

odpověď

žádost a odpověď 5

žádost

odpověď

Rok 2016

žádost a odpověď 1

žádost a odpověď 2

žádost a odpověď 3

žádost a odpověď 4

žádost a odpověď 5

Rok 2017

žádost a odpověď 1

žádost a odpověď 2

žádost a odpověď 3

Rok 2018

žádost a odpověď 1
žádost a odpověď 2

žádost a odpověď 3
žádost a odpověď 4

žádost a odpověď 5

žádost a odpověď 6

Rok 2021

žádost a odpověď 1


Příjem žádostí a dalších podání

Další žádosti, návrhy, podněty či stížnosti přijímá Zákaznické a informační centrum.

Formuláře

Formuláře související s prodejem a reklamací jízdních dokladů naleznete zde.
Formuláře Autoškoly naleznete zde.


Výroční zprávy

viz Výroční zprávy