Logo DPmÚL

Obnova a rozšíření vozového parku DPMUL

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je spolufinancován z IROP.


Název projektu: Obnova a rozšíření vozového parku DPMUL                              

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006649
Předpokládaný termín realizace: leden 2017 – červen 2020
Dodavatel: ŠKODA ELECTRIC a.s., 
TEZAS servis a.s., ZLINER s.r.o.

Celkové náklady: 220 845 000 Kč
Dotace z prostředků IROP: 170 637 500 Kč
Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.:  50 207 500 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy, vedoucí ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy i její dostupnosti. Konkrétně půjde o dodávku 8 ks nízkopodlažních bezbariérových autobusů s pohonem CNG, splňující normu EURO 6 a 9 ks parciálních trolejbusů.


Cílem projektu je:

  • posílit přepravní výkony veřejné dopravy,
  • snížit zátěže plynoucí z IAD,
  • rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním pohonem,
  • zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,
  • zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
  • zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě,
  • zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání.


Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace projektu. Všechny výstupy projektu (nízkopodlažní vozidla) jsou koncipovány tak, aby učinily veřejnou dopravu snáze dostupnou a atraktivnější. Výstupy projektu budou přístupné všem skupinám uživatelů, jsou zohledněny specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace a všem těmto uživatelům čerpání služby poskytované ze strany DPMUL zatraktivní.


Partner projektu: bez zapojení partnerů.


SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.