Logo DPmÚL

Jak a kde si zakoupím časovou jízdenku k platební kartě?

Časové jízdenky

Jak a kde si zakoupím časovou jízdenku k platební kartě?

Pro nákup časové jízdenky k platební kartě si klient musí zřídit svůj účet na eShop EOS DPmÚL (www.dpmul.cz /eShop EOS) nebo si zaregistrovat své osobní údaje a platební kartu na přepážce Zákaznického centra DPmÚL. Po dokončení registrace na eShop EOS DPmÚL si klient může k zaregistrované platební kartě dále kupovat časové jízdenky v pohodlí z domova v režimu 7/24/365. Při registraci na přepážce Zákaznického centra si klient může kupovat časové jízdenky pouze na přepážce.

Jak zjistím, kdy mi končí platnost časové jízdenky?

Klienti, kteří jsou registrovaní na eShop EOS DPmÚL mají tuto informaci po přihlášení přímo na svém účtu a 5 dní před koncem platnosti obdrží notifikační e-mail s upozorněním na blížící se konec platnosti časové jízdenky. Informace o platnosti dále zjistíte na terminálu cestujícího nebo na validátorech ve vozidlech MHD po volbě funkce „Info o kartě“ a přiložení platební karty ke čtečce zařízení. Dále je možné tuto informaci zjistit na přepážkách Zákaznického centra DPmÚL, kde Vám obsluha po předložení platební karty ochotně sdělí platnost časové jízdenky.

 Jak zjistím cenu časové jízdenky?

Cena časové jízdenky je stanovena Tarifem DÚK. V průběhu nákupu se cena automaticky vypočítává podle tarifní kategorie klienta, zvoleného období platnosti a zónové platnosti. Více informací naleznete na www.dpmul.cz /Záložka „Ceník jízdného“ nebo „Jízdné“.

Můžu mít jednu časovou jízdenku na více kartách?

Časovou jízdenku je možné vázat pouze k jedné platební kartě. V případě potřeby (např. konec platnosti karty) si pak časovou jízdenku může klient převést na novou kartu.

Mohu si koupit časovou jízdenku s odloženou platností?

Při nákupu časové jízdenky s 30 denním a delším obdobím platnosti si můžete zvolit počáteční datum platnosti až 15 dní od data nákupu.

 Mohu mít k jedné kartě vázaných více časových jízdenek (např. jednu na zónu 101 a druhou na zónu 121)?

Ano, toto je možné. Přehled zakoupených jízdních dokladů vázaných k platební kartě je možné zobrazit po přihlášení na E-shopu. Zakoupené časové jízdenky musí vždy využívat pouze držitel karty. Není tedy možné, aby na jedné kartě bylo více časových jízdenek pro více osob. Karta slouží jako nosič jízdních dokladů pro jejího držitele.

 Lze použít jako identifikátor k časové jízdence pouze plastovou bezkontaktní kartu, nebo mohu využít i bankovní kartu nahranou (emulovanou) v mobilním zařízení?

V současné době je možné využít pouze plastovou podobu bezkontaktní platební karty. V případě využití bankovní karty je cestující povinen kartu fyzicky předložit přepravnímu kontrolorovi, nebo řidiči trolejbusu/autobusu.

Z jakého důvodu si mám nastavit platnost časové jízdenky nejdříve za 3 dny při platbě převodem z účtu?

Při platbě převodem z účtu dochází k převodu peněz mezi bankami a to může trvat i několik dní (volné dny, svátky). Z tohoto důvodu je nutné s touto lhůtou počítat, protože dokud není platba připsána na účet DPmÚL, časová jízdenka nemůže být k platební kartě přiřazena. Potřebuje-li klient časovou jízdenku ihned, je nutné ji uhradit přes platební bránu nebo si ji zakoupit na přepážce Zákaznického centra.

Co se stane, pokud chybně nebo pozdě převedu peníze za časovou jízdenku?

Všechny platby, které přijdou pozdě, nebo budou chybné (například špatný variabilní symbol, nepřesná částka atd.) budou vráceny. V tomto případě se časová jízdenka nevystavila a cestující tedy nemá platný jízdní doklad (nákup neproběhl). Je potřeba provést nákup nové časové jízdenky.

Jsou moje osobní údaje včetně čísla platební karty zaregistrované do E-shopu v bezpečí?

Ano. Všechny v systému uložené osobní údaje jsou zcela v bezpečí. Bezpečnostní nastavení celého systému je v souladu se všemi zákony, včetně nového nařízení GDPR. Informace o bankovních kartách jsou ukládány v zabezpečeném prostředí, které podléhá nejpřísnějším požadavkům PCI DSS. Navíc v celém systému se pracuje pouze se zašifrovanou podobou čísla platební karty. I proto při případných reklamacích nikdy nikam neposílejte své číslo platební karty. Obsluha přepážek Vás může požádat např. o poslední 4 čísla z čísla vaší platební karty. Nikdy Vás však nepožádá o poskytnutí celého čísla karty Vaší platební karty. 

Kdy se stane časová jízdenka platná?

Při platbě platební kartou online se stane časová jízdenka platná až za 60 minut od data a času nákupu, při platbě bankovním převodem bude klient o spárování platby informován emailem. V případě nákupu časové jízdenky na přepážce Zákaznického centra místě je platná rovněž až za 60 minut od data a času nákupu, a to bez ohledu na to, že je kupon platný na celý kalendářní den.

Proč mi časová jízdenka platí až za 60 minut od času jejího zakoupení? 

Pro platnost časové jízdenky je rozhodující i čas jejího zakoupení. Veškeré informace o platnosti časových jízdenek se uchovávají ve virtuálním prostředí, protože dopravce nemá oprávnění je zapisovat na platební kartu. Aby se informace přenesla do všech zařízení vozidel MHD a do všech kontrolních zařízení pověřených osob, vyžaduje tento proces určitý čas. U vozidel s nástupem všemi dveřmi lze časovou jízdenku použít ještě před uplynutím stanoveného času, ale při kontrole je klient povinen předložit kromě platební karty i doklad o zaplacení časové jízdenky. 

Proč bych si měl při nákupu časové jízdenky na přepážce Zákaznického centra uchovávat doklad o koupi?

Minimální čas, který doporučuje dopravce pro uchování dokladu o zaplacení, je 60 minut od data nákupu. Důvodem jsou časové a datové požadavky na zaslání informace o zakoupené časové jízdence do odbavovacího zařízení ve vozidlech MHD a do kontrolních zařízení. Toto zaslání není možné vždy provést v reálném čase, neboť vozidla MHD a kontrolní zařízení se pohybují i na místech bez kvalitního datového pokrytí. V takovém případě odbavovací systém ve vozidlech ani kontrolní zařízení nemají informaci o časové jízdence a v případě kontroly je potřeba se prokázat (spolu s platební kartou) i papírovým dokladem.

Chci koupit časovou jízdenku do zóny 121, 122 nebo 171

Výběr zóny lze pohodlně realizovat během nákupu časové jízdenky u registrovaných klientů na našem eShop EOS DPmÚL nebo při nákupu na přepážce Zákaznického centra DPmÚL.

U jakého dopravce DÚK mohu časovou jízdenku zakoupenou k platební kartě použít? 

Časovou jízdenku zakoupenou a přiřazenou k platební kartě může klient podle data platnosti použít pouze na linkách provozovaných DPmÚL v zónách uvedených na jízdence. Je-li datum platnosti shodný s datem zakoupení jízdenky, je pro její platnost rozhodující i čas jejího zakoupení + 60 minut. Pokud klient využívá při svých cestách i jiného dopravce DÚK, musí si podle klientského profilu pořídit personifikovanou nebo nepersonifikovanou čipovou kartu DÚK a k této kartě si zakoupit časovou jízdenku. Protože údaje o časové jízdence se na rozdíl od platební karty zapisují přímo do čipu na kartě, je platná od data a času zakoupení.

Pokud mám časovou jízdenku přiřazenou k platební kartě, musím ji vždy přikládat k odbavovacímu zařízení?

Platební kartu s časovou jízdenkou je klient povinen přikládat ke čtečce terminálu u řidiče vozidla vždy, pokud se jedná o linky MHD se zavedeným nástupem pouze předními dveřmi, protože kontrolu jízdních dokladů na těchto linkách primárně vykonává řidič vozidla MHD. Na výzvu přepravního kontrolora je povinen ji přikládat ke čtečce kontrolního zařízení kdykoliv.

 

Mám novou platební kartu, která má stejné číslo uvedené původní na kartě, přehraje se na ni stávající platná časová jízdenka automaticky ze staré platební karty?

Ne. Časová jízdenka zůstává stále na staré platební kartě. Platební kartu po expiraci, avšak s platnou časovou jízdenkou, může klient využívat do doby konečné platnosti časové jízdenky nebo si ji může nechat převést na novou platební kartu v Zákaznickém centru DPmÚL. Pro samotné převedení je potřeba předložit starou i novou platební kartu.

Klienti, kteří mají na eShop EOS DPmÚL zřízený svůj účet zatím tuto funkcionalitu nemají k dispozici, předpokládáme její doplnění nejpozději na konci I. Q. 2020.

Čipová karta DÚK

Můžu čipovou kartu DÚK použít ve vozidlech MHD v režimu Check in/Check out?

Čipovou kartu DÚK nemůže klient použít pro odbavení v režimu Check in/Check out.

Jak mohu využít čipovou kartu DÚK na linkách MHD DPmÚL?

Elektronickou peněženku čipové karty DÚK může klient, který si na kartu vložil finanční prostředky, použít pro samoobslužný bezhotovostní nákup jízdenky pro jednotlivou jízdu na terminálu u řidiče vozidla MHD:

a)       pro zónu 101 – 101,

b)      ze zóny 101 do některé ze zón 121/122 nebo 171,

c)       ze zóny 121/122 nebo 171 do zóny 101,

d)      ze zóny 121 do zóny 122 nebo ze zóny 122 do zóny 121,

e)       ze zóny 121 do zóny 171 nebo ze zóny 171 do zóny 121.

nebo jednodenní síťové jízdenky DÚK. Dále bude možné od data vyhlášení na www.dpmul.cz bezhotovostně zaplatit jízdenku v prodeji u řidiče vozidla MHD ze zóny do zóny v rámci DÚK, které nejsou obsluhované linkami DPmÚL. Jízdenky jsou vytištěné na termocitlivém papíru.

Dále lze čipovou kartu DÚK použít, pokud má klient na této kartě nahranou časovou jízdenku platnou pro zónu 101/121/122 nebo 171 nebo u kterých je povolena cesta přes tyto zóny (nadzóna 10, 12, 17).

Kdy a ke kterému zařízení musím čipovou kartu DÚK ve vozidlech MHD přikládat?

Pokud cestující nastoupí do vozidla MHD s nástupem všemi dveřmi a má na kartě nahranou platnou časovou jízdenku pro danou zónu nebo povolenou cestu, je povinen čipovou kartu předložit na výzvu přepravního kontrolora a přiložit ji ke čtečce kontrolního zařízení. Jedná-li se o linky MHD se zavedeným nástupem pouze předními dveřmi, je klient povinen čipovou kartu přiložit ke čtečce terminálu u řidiče vozidla. Zakupuje-li si jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jednodenní síťovou jízdenku DÚK, je povinen použít pouze terminál u řidiče vozidla. Potřebuje-li cestující zjistit platnost časové jízdenky nebo výši finanční hotovosti uložené na kartě, může využít funkci „Info o Kartě“ a po jejím zvolení přiložit kartu ke čtečce terminálu u řidiče vozidla. Upozorňujeme, že na ostatních validátorech je tato funkce pro čipovou kartu DÚK nefunkční a tato zařízení kartu neumí přečíst.

Přepravní kontrola

Čím se prokazuji v případě přepravní kontroly?

Nově se lze prokazovat bankovními kartami MasterCard a VISA nebo čipovými kartami Dopravy Ústeckého kraje. V případě nákupu na časové jízdenky na přepážce Zákaznického centra může cestující spolu s platební kartou ukázat doklad o koupi této jízdenky.

Jak probíhá přepravní kontrola v případě, že mám elektronickou časovou jízdenku?

Stejně jako doposud, tzn. cestující přikládá platební kartu ke kontrolnímu zařízení.

Nehrozí riziko uskutečnění platební transakce, v případě že použiji bankovní kartu?

Během přepravní kontroly nedochází k žádné bankovní transakci, nemusíte se tedy obávat, že by Vám byly strženy peníze z účtu.

Co se stane v případě, že zakoupená časová jízdenka není nalezena kontrolním zařízením?

V takovém případě přepravní kontrolor zašle přes kontrolní zařízení online dotaz do databáze časových jízdenek, kde se jízdenka vyhledá a dojde k odeslání informace o kuponu do kontrolního zařízení. Pokud není i přesto jízdenka nalezena, postupuje přepravní kontrolor, jako kdyby cestující neměl platný jízdní doklad.

Kde mohu hradit sankce (přirážku k jízdnému)?

Přirážku lze uhradit v hotovosti na místě kontroly přepravnímu kontrolorovi. Cestující obdrží doklad o zaplacení přirážky, žádné osobní údaje cestujícího se nesepisují. Proti přirážce zaplacené na místě kontroly není přípustné odvolání. Veškeré další přirážky k jízdnému lze i nadále zaplatit poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo v provozních hodinách doplatkové pokladny přepravní kontroly, Revoluční 26, Ústí nad Labem (přístup přes poptávkový systém z haly Zákaznického centra). Výše přirážky a podmínky, za kterých lze přirážku snížit jsou stanovené ve smluvních přepravních podmínkách – www.dpmul.cz /MHD.