Logo DPmÚL

Uzavírka podjezdu na Střekově

Uzavírka podjezdu na Střekově

Ve dnech 3. a 4. června 2023 bude uzavřen podjezd na Střekově (ulice Střekovské nábřeží a Litoměřická) v době od 8 do 20 hodin.

V této době budou linky číslo 17 a 27 vedeny po objízdné trase ze zastávky Ovčácká stezka ulicemi Karla IV. a Žukovova do zastávky ZPA a zpět ze zastávky ZPA ulicemi Žukovova a Karla IV. do zastávky Ovčácká stezka. Na objízdné trase nebudou zastavovat v žádné zastávce.

Linka číslo 9 ve směru na Střekov pojede ze zastávky ZPA ulicemi Žukovova a Karla IV. do zastávky Karla IV. směr Střekov a dále po své trase. Ve směru do centra ze zastávky Karla IV. směr centrum ulicemi Karla IV. a Žukovova do zastávky ZPA.

V této době bude zavedena linka „X“, která obslouží zastávky Střekov nádraží, Třebízského (zpět), Děčínská a ZPA. Linka X pojede do zastávky ZPA směr centrum.