90

        

Vozovna DP 

Jateční 

Na Nivách 

Klíše lázně 

V Besídkách 

Kaufland 

Průmyslová 

U Vlečky 

Textilní 

Nové Předlice 

Globus 

Trmická 

Průmyslový park 

Hostovická 

Pod Svahem 

Hostovická 

Fibichova 

Drážní 

Divadlo (T) 

Malá Hradební (T) 

Hlavní nádraží (T) 

Revoluční (Z)

Mírové náměstí (Z)

 

(T) – zastávka jen TAM

(Z) – zastávka jen ZPĚT

text kurzívou – úsek jen vybranými spoji

červené – noční linky

zelené – autobusové linky

modré – trolejbusové linky

tučné písmo – konečná / počáteční zastávka