Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

800 100 613

E-mail:

info(zavináč)dpmul.cz

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

sobota

7:00 - 12:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613


 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Prodej jízdenek od 15. 12. 2019

Předprodejní místa


Z kompletní nabídky jízdních dokladů dle Tarifu DÚK si všechny druhy jízdenek může zákazník zakoupit na přepážce Zákaznického centra Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26 vyjma:

 • jízdenky na lanovou dráhu na Větruši – prodej je zajištěn pouze ve stanicích lanové dráhy,
 • jízdenky na sezónní turistické linky – prodej zajišťuje pouze řidič sezónní turistické linky přímo ve vozidle MHD,
 • SMS jízdenky a SEJF jízdenky,
 • 60 minutových předtištěných papírových jízdenek určených pro zaplacení přepravného za zavazadlo, psa – prodej je zajištěn v jízdenkových automatech nebo v samoobslužném prodeji na terminálu ve vozidle MHD,
 • předtištěných papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu určených k doplňkovému prodeji u řidiče vozidla – prodej zajišťuje řidič vozidla MHD.
 • Na vybrané přepážce Zákaznického centra je v pracovní dny nabízen prodej jízdních dokladů pro smluvní obchodní prodejce na faktury.

Zákaznické centrum v ulici Revoluční

pondělí - pátek  6:00 – 18:00
sobota  7:00 – 12:00
neděle + svátky  zavřeno

Prodej na faktury (Velkoodběratelé)

pondělí - pátek
polední pauza
  7:00 – 14:30 
11:30 – 12:00Jízdenky na lanovou dráhu na Větruši zakoupíte ve stanicích lanové dráhy OC Forum a Větruše


Automaty na výdej jízdenek


Jízdenky pro jednotlivou jízdu lze zakoupit v jízdenkových automatech, které jsou umístěné na vybraných zastávkách městské hromadné dopravy. 

Ve schématu linkového vedení jsou automaty na výdej jízdenek vyznačeny trojúhelníčkem.


Částečně integrované mobilní jízdenky platné od 15. 12. 2019:

 

SMS jízdenka 

K dispozici jsou čtyři druhy:

Druh SMS jízdenky

Způsob objednání SMS jízdenky

 60 minut  obyčejná jízdenka platná v zóně 101 - 101 za  20 Kč

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ pošlete na 90206

 1 den* zlevněná jízdenka platná v zóně 101 - 101 za 22Kč

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJZD pošlete na 90206

 1 den* zvýhodněná jízdenka platná v zóně 101 - 101 za 42 Kč

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ42 pošlete na 90206

 1 den* obyčejná jízdenka platná v zóně 101 - 101 za 89 Kč

(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora).

SMS zprávu ve tvaru MDJ89 pošlete na 90206

* platí v den nákupu od uvedeného času do 4:00 hodin následujícího dne

Vzor SMS jízdenky:


Na zlevněnou jízdenku se přepravují:

Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, žáci a studenti denní (prezenční formy) studia ve věku od 18 do 26 let a cestující od dosažení věku 65 let. Od dosažení věku 70 let se cestující v zóně 101 přepravuje zdarma po předložení platného osobního identifikačního dokladu. Od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz se ruší bezplatná přeprava pro osoby od dosažení věku 70 let na osobní identifikační doklad a bezplatná přeprava bude povolena pouze zaregistrovaným držitelům platební karty v eShop EOS nebo v dopravní aplikaci DPmÚL, ke které je přiřazená elektronická časová jízdenka v hodnotě 0 Kč určená Tarifem DÚK pro tento druh přepravy. Bezplatná přeprava bude povolena i držitelům personifikované bezkontaktní čipové karty DÚK, na které je zapsaná elektronická časová jízdenka v hodnotě 0 Kč určená Tarifem DÚK pro tento druh přepravy. Cestující, který nebude mít elektronickou časovou jízdenku, se přepravuje na jednotlivé jízdné zlevněné.

Na zvýhodněnou jízdenku se přepravují:

 • jedna osoba přepravující dítě (děti) do dosažení věku 3 let,
 • osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
 • osoba od dosažení věku 62 let do věku 65 let.
Službu SMS jízdenka může využívat pouze cestující se SIM kartou mobilních operátorů působících na území České republiky a musí mít aktivovanou službou Premium SMS. SMS jízdenku nelze postoupit (přeposlat) jiné osobě. V případě, že cestujícímu nebude doručena objednaná SMS jízdenka, je povinen si opatřit jiný jízdní doklad. Na nedoručenou SMS jízdenku má cestující právo podat reklamaci dle podmínek stanovených ve Smluvních přepravních podmínkách DPmÚL.

Pro objednání SMS jízdenky musí cestující odeslat SMS zprávu ve tvaru klíčového slova (například MDJ ) na telefonní číslo 90206. SMS jízdenka bude doručena cca do 2 minut po odeslání požadavku (SMS zprávy).

Vytisknout daňový doklad k objednané SMS jízdence nebo reklamovat službu může cestující na webové stránce www.smsjizdenky.cz . Reklamaci lze podat i osobně, vyplněním předtištěného formuláře na Zákaznickém centru, Revoluční 26, Ústí nad Labem. Daňový doklad lze vytisknout max. do 90 dnů od data zakoupení SMS jízdenky.

Cestující smí nastoupit do vozidla pouze s přijatou platnou SMS jízdenkou!

SEJF jízdenka

K dispozici jsou čtyři druhy:

Druh jízdenky

 60 minut obyčejná jízdenka platná v zóně 101 - 101 za 20 Kč  

 1 den* zlevněná jízdenka platná v zóně 101 - 101 za 22 Kč  

 1 den* zvýhodněná jízdenka platná v zóně 101 - 101 za 42 Kč  

 1 den* obyčejná jízdenka platná v zóně 101 - 101 za 89 Kč  

* platí v den nákupu od uvedeného času do 4:00 hodin následujícího dne


Na zlevněnou jízdenku se přepravují:

Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, žáci a studenti denní (prezenční formy) studia ve věku od 18 do 26 let a cestující ve věku od 65 let. Od dosažení věku 70 let se cestující v zóně 101 přepravuje zdarma pouze po předložení osobního identifikačního dokladu. Od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz se ruší bezplatná přeprava pro osoby od dosažení věku 70 let na osobní identifikační doklad a bezplatná přeprava bude povolena pouze zaregistrovaným držitelům platební karty v eShop EOS nebo v dopravní aplikaci DPmÚL, ke které je přiřazená elektronická časová jízdenka v hodnotě 0 Kč určená Tarifem DÚK pro tento druh přepravy. Bezplatná přeprava bude povolena i držitelům personifikované bezkontaktní čipové karty DÚK, na které je zapsaná elektronická časová jízdenka v hodnotě 0 Kč určená Tarifem DÚK pro tento druh přepravy. Cestující, který nebude mít elektronickou časovou jízdenku, se přepravuje na jednotlivé jízdné zlevněné.

Vzor SEJF jízdenky:


Na zvýhodněnou jízdenku se přepravují:

 • jedna osoba přepravující dítě do dosažení věku 3 let,
 • osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
 • osoba od dosažení věku 62 let do věku 65 let.

Bližší informace k aplikaci SEJF naleznete na www.sejf.cz

Cestující smí nastoupit do vozidla pouze s již platnou mobilní jízdenkou v mobilním telefonu!

Všechny částečně integrované mobilní jízdenky jsou přestupní a platí v rozsahu své časové a zónové platnosti na linkách DPmÚL a na linkách Dopravců zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje. Jízdenku nelze použít u dopravců zapojených do systému Dopravy Ústeckého kraje provozujících železniční dopravu (dále jen „ŽD“).

Doplňkový prodej předtištěných papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu u řidiče MHD (platba v  hotovosti)

U řidiče vozidla MHD si cestující může zakoupit předtištěnou papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu. Cena jízdenky je včetně přirážky, která je stanovena ve Smluvních přepravních podmínkách platných pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách (dále jen „SPP DPmÚL“). Cestující je povinen zaplatit jízdenku finanční hotovostí, která se rovná ceně jízdenky.

Druhy jízdenek

 • kombinovaná předtištěná jízdenka pro jednotlivou jízdu za 25 Kč, kterou lze použít jako obyčejnou s platností 60 minut, která platí v zónách 101-101/121/122/171, nebo zvýhodněnou s platností 90 minut, která platí v zóně 101-101,
 • zlevněná jízdenka pro jednotlivou jízdu s platností 60 minut, která platí v zónách 101-101/121/122/ 171 za 10 Kč.

Doplňkový prodej předtištěných papírových jízdenek u řidiče vozidla MHD je povolený pouze v zastávkách. Řidič nemá povinnost přijímat jinou finanční hotovost, než která odpovídá ceně prodané jízdenky.

Předtištěnou papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla je nutné bezodkladně po zakoupení označit v nejbližším označovači, jinak je jízdenka neplatná. Označování jízdenky se provádí v elektronickém označovači, který je umístěn na madlech u dveří vozidla MHD. Jízdenka se do strojku vkládá ve směru šipky lícem nahoru. Označená jízdenka platí po dobu odpovídající druhu a ceně jízdenky. Neoznačenou jízdenku nelze použít na linkách jiných dopravců DÚK ve vyznačených zónách.

Jízdenka je považována za platnou, pouze pokud jsou označovačem vytištěné údaje na jízdence dvojbarevné, a to v kombinaci červené a modré barvy.

Doporučení pro bezpečný nákup jízdenek 

Při nákupu předtištěných papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu se prosím řiďte těmito zásadami:

 1. Nekupujte nebo nepoužívejte jízdenky pro jednotlivou jízdu od neznámých osob např. na ulici, ve vozidle, v restauraci.
 2. Nekupujte jízdenky, které jsou zjevně poškozené, zejména v tiskovém poli jízdenky nebo jeví znaky dřívějšího namočení a uschnutí. Podezřelé může být, když smluvní prodejce neodtrhává prodávané jízdenky z bločku, ale prodává je po jednotlivých kusech.

Pokud máte podezření, že by mohla být jízdenka poškozena nebo pozměněna, nechte si ji před použitím zkontrolovat na Zákaznickém centru Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, Ústí nad Labem.

Vzory platných předtištěných papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu, papírových časových jízdenek nepřenosných DPmÚL, jízdenek zakoupených a vytištěných na termocitlivém papíru na terminálu u řidiče vozidla MHD, vzor služebního odznaku včetně průkazu zaměstnance přepravní kontroly zde.

  

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.