Informační centrum

Zákaznické a informační centrum a hlášení poruch veřejného osvětlení

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

800 100 613

E-mail:

info(zavináč)dpmul.cz

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

sobota - neděle
zavřeno

Bezplatná infolinka (slouží i k hlášení poruch na veřejném osvětlení):

800 100 613


 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

1. etapa - co to znamená pro cestující, jaké výhody přinese ...

Kdo bude moci I. etapu využívat?

První etapu (odbavení v režimu Check in/Check out) mohou zatím od 18. června 2019 využívat pouze cestující, kteří se přepravují za jednotlivé jízdné obyčejné v hodnotě 20 Kč s platností na 45 minut v zóně 101 nebo v hodnotě 22 Kč s platností na 60 minut v zónách 101-101/121/122/171. Cena jízdného vypočtená tarifních jádrem systému při odbavení v režimu Check in/Check out je snížena o 10 % z ceny předtištěné papírové jízdenky, tj. na 18 Kč s platností na 45 minut a na 19,80 Kč s platností na 60 minut. 

Jaké výhody přinese platba bezkontaktní platební kartou za obyčejné jednotlivé jízdné?

Cestující, kteří chtějí využívat bezkontaktní platební kartu Mastercard nebo VISA vydanou libovolnou bankou, budou povinni při každém nástupu do vozidla (i při přestupu) přiložit k čtečce validátoru svoji bezkontaktní platební kartu a provést tak odbavení, přesněji označit svůj nástup do vozidla. Při výstupu z vozidla je cestující povinen opět přiložit svoji bezkontaktní platební kartu k čtečce validátoru a provést odhlášení, respektive označit svůj výstup. Tarifní jádro celého systému vyhodnotí jednotlivá přihlášení a odhlášení provedená bankovní kartou cestujícího včetně času a zón, ve kterých bylo přihlášení nebo odhlášení provedeno. Tarifní jádro vypočte výslednou cenu jízdného pro cestujícího, kdy tuto cenu bude tvořit součet cen jednotlivých jízdenek, v závislosti na realizovaných jízdách včetně přestupů (transakcí provedených platební kartou) tak, aby vypočetlo pro cestujícího nejvýhodnější cenu. Cena jednotlivých jízdenek bude pro cestující využívající tento režim odbavování oproti papírové variantě snížena o 10%, tj. namísto 20 Kč zaplatí cestující 18 Kč, v případě jízdenky v hodnotě 22 Kč pak cestující zaplatí 19,80 Kč.

Co budou muset cestující pro platbu bezkontaktní kartou udělat?

Check - in ,,Nástup“

Povinností každého cestujícího, který bude chtít používat bezkontaktní platební kartu pro zaplacení jednotlivého jízdného, bude při každém nástupu do vozidla, při přestupu na jiný spoj, přestupu do náhradního vozidla nebo při zahájení jízdy nového spoje z konečné zastávky, provést odbavení tzv. check – in (přiložení bezkontaktní platební karty k validátoru, čímž je označen nástup do vozidla).  

Úspěšné odbavení bezkontaktní platební kartou bude cestujícímu na validátoru signalizováno informací zatržítko v zelené barvě ,,Nástup“.

Povinnost provést check - in neplatí u tzv. průjezdných konečných zastávek, kde je čas odjezdu shodný s časem příjezdu. Jedná se o zastávky Vozovna DP pro linky č. 2, 7, 27, Klíše Lázně pro linky č. 52, 58, 59 a Kojetice pro linku č. 9. Dále se jedná např. o poslední spoj linky č. 15 ve Strážkách, spoj linky č. 41 s odjezdem ve 23:05 ze zastávky Divadlo směrem na Mojžíř a Skalku a spoje linky č. 42 v oblasti Střekova.

Check – out ,,Výstup“

Povinností každého cestujícího bude před samotným výstupem z vozidla přiložit bezkontaktní platební kartu k validátoru a provést odhlášení z přepravy (check - out). Na obrazovce terminálu bude zobrazena informace zatržítko v oranžové barvě „Výstup“.

Co se stane, když cestující neprovede check – out?

Cestující, který při výstupu z vozidla neprovede check – out se vystavuje riziku, že mu bude odečtena cena za jízdu až do konečné zastávky daného spoje linky.

V případě, že jeho jízda bude do 45 minut, odečte se částka 16,20 Kč. Při jízdě, která bude delší 45 min nebo do jiné zóny než 101 odečte se částka 18,90 Kč.

Jaká je doba platnosti jízdenky při odbavení bezkontaktní platební kartou?

Platnost jízdenky vypočtené tarifním jádrem za pomocí bezkontaktní platební karty je 45 minut
nebo 60 minut, ale vždy je závislá na provedených jízdách, přestupech a časech (provedených transakcí v režimu check - in/check - out).

Kde si bude moc cestující zkontrolovat jednotlivé transakce?

Cestující bude mít možnost kontrolovat si vyúčtování za pomocí jedinečného kódu dopravní transakce, který najde ve svém výpisu z účtu nebo v elektronickém bankovnictví. Jedinečný kód transakce je až 10místné číslo označené zkratkou „EOS“, přičemž první dvě pozice značí rok (aktuálně tedy 20). Na webovém rozhraní https://eshop-bpk.dpmul.cz/ budou mít cestující k dispozici modul pro přihlášení do systému. Po zadání jedinečného kódu dopravní transakce a posledních 4 čísel bezkontaktní platební karty, si cestující mohou transakce zkontrolovat nebo si vytisknout zjednodušený daňový doklad. Elektronickou cestou mají cestující možnost podat případně i reklamaci na automaticky vypočtenou cenu elektronické jízdenky. Výsledek reklamace cestující obdrží elektronickou cestou na jím zadaný e-mail. Nemá-li cestující přístup k internetu, má možnost podat reklamaci přímo na přepážce Zákaznického centra v Revoluční 26, Ústí nad Labem. Podmínkou je, aby cestující měl u sebe platební kartu, kterou použil v rámci režimu check - in/check – out. Je nutné zmínit, že jedinečný kód transakce držitel karty VISA bude mít na výpisu z účtu nejdříve po uplynutí 2 dnů, u karet Mastercard nejdříve po uplynutí 6 kalendářních dní. Reklamace bude vyřešena do 30 kalendářních dnů.   

Co dělat, když cestující přestupuje na jinou linku?

Cestující při výstupu z vozidla musí provést check – out. Při nástupu do dalšího vozidla pak musí provést  check – in, jinak bude cestujícím bez platného jízdního dokladu.

V případě poruchy vozidla, náhradní autobusové dopravy atd. kdy cestující musí přestoupit do jiného vozidla, je cestující povinen vždy provést check – out a následně v dalším vozidle provést check - in.

Co když cestující nemá bezkontaktní platební kartu?

Pokud cestující nemá bezkontaktní platební kartu ke svému účtu, může si za částku 99 Kč zakoupit v Zákaznickém centru Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, kartu předplacenou. Zakoupené předplacené platební karty nejsou svázány s žádným běžným bankovním účtem. Cestující si kartu nabije pomocí elektronického nástroje např. příkazem k úhradě
ze svého běžného účtu. Karty podléhají podmínkám vydavatele, v tom to případě ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Co se stane, když cestující nevystoupí na konečné zastávce např. Dobětice točna?

Cestující je povinen podle smluvních přepravních podmínek vystoupit na každé konečné. V případě, že takto neučiní, bude po zahájení další jízdy bez platného jízdního dokladu. Systém sám vyhodnotí konečnou zastávku a ukončí platnost předchozí provedené transakce. Jedinou výjimkou jsou tzv. průjezdné konečné, kde čas příjezdu je shodný s časem odjezdu linky. Na linkách MHD jsou takto konstruované 3 konečné zastávky, a to Vozovna DP pro linku č. 2, 7, 27, Klíše Lázně pro linku č. 52, 58, 59 a Kojetice pro linku č. 9. Na každé konečné zastávce mimo těchto tří jmenovaných se jízdné
vždy automaticky ukončí.

Kde jsou terminály/validátory umístěné?


Terminály/validátory jsou umístěny ve všech vozidlech u každých dveří


Terminál je umístěný u prvních dveří u řidiče                       
Validátor je umístěný u druhých a dalších dveří

Co je tedy to nejdůležitější?

Aby cestující vždy při nástupu do vozidla provedl check – in, přiložení bezkontaktní platební karty k validátoru po dobu, než se objeví informace „Nástup“ a při výstupu provedl check – out, přiložení bezkontaktní platební karty k validátoru po dobu, než se objeví informace „Výstup“. Pro plynulé odbavení je cestující povinen si kartu před nástupem do vozidla nebo před výstupem z vozidla vždy připravit.

Jak bude probíhat revizorská kontrola?

Při zahájení revizorské kontroly se na validátorech objeví informace - ,,Probíhá přepravní kontrola“
a „Dočasně pozastavený prodej jízdenek“.  Cestující bude revizorem požádán o předložení jízdního dokladu, v případě že cestující použil bezkontaktní platební kartu, přiloží ji k revizorské čtečce, kde revizor zjistí, zda má platnou transakci pro danou linku, tedy jestli při nástupu přiložil kartu k validátoru, a provedl check - in. Na displeji revizorské čtečky se zobrazí informace o platnosti - / - neplatnosti jízdního dokladu, případně, že nebyl doklad nalezen.

Čím budou moci cestující zaplatit jízdné v I. etapě?

Jakoukoliv bezkontaktní platební kartou Mastercard nebo VISA bez ohledu na banku, která tuto kartu vydala. Bezkontaktní platební karta musí mít aktivované bezkontaktní rozhraní. Cestující pak může využít,
jak platební karty vydávané k běžnému účtu, tak i předplacené platební karty. Systém pak bude připraven pracovat s různými podobami bezkontaktních platebních karet – od běžné plastové karty, přes platební nálepky (sticker) až po emulované platební karty, tj. karty, které má držitel uloženy např. v mobilním telefonu s NFC rozhraním.

Bezkontaktní platební karta je pro cestujícího po provedení check – in jízdenkou.

Máte další dotazy k elektronickému odbavovacímu systému?

Na dotazy k elektronickému odbavovacímu systému byla zřízena na bezplatné infolince 800 100 613 speciální volba pro rychlejší vyřešení dotazů cestujících. V provozu bude v pracovních dnech od 6 do 18 hod.


SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 22 Kč (+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců. Jízdní doklady jsou platné na linkách MHD a PAD pouze v zóně 101 Ústí nad Labem a neplatí u železničních dopravců. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.