Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

475 258 111

E-mail:

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613

 

 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Přepravní kontrola

Kontrolu platnosti jízdních dokladů je oprávněn vykonávat řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce. Na požádání cestujícího je pověřená osoba povinna ke kontrolnímu odznaku předložit i služební průkaz s podobenkou, který má shodné číslo s číslem odznaku.

 

Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu


S účinností od 1. ledna 2016 se zvyšuje přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu z 1.000 Kč na 1.500 Kč.  

Přirážku lze snížit za těchto podmínek:

Při zaplacení v hotovosti, v blokovém řízení, na místě kontroly (proti přirážce není přípustné odvolání)
(zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník dítěte ve věku od 6 do 15 let má právo uplatnit snížení přirážky při její platbě v doplatkové pokladně DPmÚL, a to do 3 kalendářních dnů od data jejího uložení)

700 Kč
Při zaplacení v den uložení přirážky nebo do 30 kalendářních dnů od uložení přirážky v doplatkové pokladně DPmÚL, poštovní poukázkou či bankovním převodem

1000 Kč

Dodatečné předložení integrované papírové časové jízdenky nepřenosné nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě v doplatkové pokladně DPmÚL, do 30 kalendářních dnů od data uložení přirážky

50 Kč

Dodatečné předložení integrované papírové časové jízdenky nepřenosné nebo dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě cestujícího ve věku od 6 do 15 let v doplatkové pokladně DPmÚL, po 30 kalendářních dnech od data uložení přirážky do data podání žalobního návrhu

200 Kč

Upozornění: Možnost dodatečného předložení časových jízdenek a tím i uplatnit možnost snížení přirážky se nevztahuje na časové jízdní doklady DÚK, které jsou dle Tarifu DÚK přenosné.

K přirážce je cestující povinen zaplatit i předepsané jízdné.

Číslo účtu: 10006-3702411/0100

Variabilní symbol - číslo hlášenky uvedené na výzvě k plnění

Specifický symbol - evidenční číslo uvedené na zápisu o provedené přepravní kontrole


Provozní doba oddělení přepravní kontroly:


Pondělí, středa   8:00 - 16:00
Úterý, čtvrtek   7:00 - 14:00
Pátek

Přestávka: 
  8:00 - 11:30

11:30 - 12:00

Poslední zákazník je odbaven 15 minut před přestávkou nebo koncem provozní doby.

Kontakt:

přepravní kontrola 475 258 133
soudní a exekuční oddělení 475 258 128

Upozorňujeme, že informace o pohledávkách s ohledem na ochranu osobních údajů po telefonu nepodáváme!


Vymáhání pohledávek

Právní subjekty, kterým byly pohledávky odprodávány:

Bazcom, a.s.

Náměstí Míru 820/9
120 53  Praha 2
call centrum tel. +420 255 796 419
provozní doba v pracovní dny 9:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00

Nový kontakt:

tel: +420 224 231 519 - sekretariát JUDr. Valdauf

Equity Solutions, s.r.o. (LOAN PARK I. s.r.o.)

Ovocný trh 573/12
Praha 1, 110 00

e-mail:
tel. +420 731 455 673
provozní doba v pracovní dny 10:00 - 16:00

 

Exekutorský úřad:

Exekutorský úřad Prachatice - Mgr. Kamil Košina

Zdíkov 79
384 73 Stachy
tel.  +420 388 311 061
fax: +420 388 310 897

Kontakt:

Kontaktní osoba Helena Krpounová, Jaroslava Chrstošová
Telefon 773 454 036
e-mail

provozní doba v pracovní dny 7:00 - 15:00

JUDr. Jan Rősler, advokát

Advokární kancelář
Malátova 17
150 00  Praha 5

Kontakt:

Kontaktní osoba Mgr. Kluchová
Telefon +420 257 323 426, 721 536 400
e-mail

 

Právní zastoupení v nalézacím řízení:

Pohledávky projednávané v právním zastoupení JUDr. Lejnarové se vyřizují na odd. přepravní kontrola Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26,  tel. +420 475 258 128.
SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.