Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:
 

475 258 111
475 258 176

E-mail:

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 18:00

Bezplatná infolinka:

800 100 613

 

 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Výběrová řízení

Evidenční číslo VZ: 215319

Evidenční číslo formuláře: 7252010015824

Evropská unie

Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Fax: +352 29 29 42 670

Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

 

Oznámení profilu zadavatele

 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Ulice, č.p. / č.o.:

Revoluční, 26

Obec

Ústí nad Labem

PSČ

401 11

Stát

CZ

IČO

25013891

DIČ

CZ25013891

Kód právní formy

121

ZÚJ obce

554804

Kraj (NUTS 3)

CZ042

Oprávněná osoba

Ing. Libor Turek, Ph.D.

Obecná internetová

adresa zadavatele (URL)

http://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/dopravni-podnik-mesta-usti-nad-labem-a-s_127/

 

Na celý profil zadavatel se dostanete kliknutím zde

Na archiv výběrových řízení se dostanete kliknutím zde

 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zveřejňuje výzvy k podání nabídek :

 1. Výzva k podání nabídky na odkup dílčích částí pohledávek za období od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016
  Zadávací dokumentace zde.
  Seznam pohledávek zde.
  Oznámení zde.
  Vzor smlouvy zde.

 2. Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv
  Zadávací dokumentace zde.
  Příloha 1 - Smlouva o obchodní spolupráci zde.
  Příloha 2 - Krycí list zde.
  Příloha 3 - Technické parametry mobilního telefonu zde.

 3. Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL a.s.
  Zadávací dokumentace zde.
  Editovatelné přílohy zde.
  Přílohy ZD zde.
  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1 zde.
  Dodatečná informace Č.1 zde.
  Elektroinstalace zde.
  Hromosvod zde.
  Dodatečná informace Č.2 zde.
  Sníženi energetické náročnosti budov DPmUL oprava v.1_170131 zde.
  Protokol TZUS o přítomnosti azbestu zde.
  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2 zde.
  Dodatečná informace Č.3 zde.
  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.3 zde.
  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
  Příloha č.1 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
  Příloha č.2 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
  Příloha č.3 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
  Příloha č.4 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
  Příloha č.5 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.5 zde.
  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.6 zde.
  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.7 zde.
  Příloha č.1 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.7 zde.
  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.8 zde.
  VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.9 zde.
  Dodatečná informace Č.4 zde.
  Příloha č.1 k dodatečné informaci Č.4 zde.
  Příloha č.2 k dodatečné informaci Č.4 zde.
  Příloha č.3 k dodatečné informaci Č.4 zde.
  Dodatečná informace Č.5 zde.

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.